Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - status på ensomhed på ældreområdet

3.

 Temadrøftelse - Tobakshandleplan

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - IV-behandling i kommunalt regi.

6.

 Orientering - Hjælpemiddelenheden - tal fra Ankestyrelsen 2017-2020

7.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top