Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Indsatser på SOSU-elev området

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Notat til planseminar om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

5.

 Beslutning - Praksisplan for fysioterapi

6.

 Drøftelse - Dialogmøde med praktiserende læger - KLU

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top