Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

2.

 Bemærkninger til dagsordenen

3.

 Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Kørsel med Flexhandicap for bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede

6.

 Fornyelse af kontrakter med private leverandører om hjemmepleje under fritvalg

7.

 Opfølgning på Visionsseminar 2021

8.

 Offentliggørelse af data fra "Danmark i Bevægelse"-undersøgelsen

9.

 Opfølgning på Rehabiliteringsprojekt 83a

10.

 Orientering - opfølgning og evaluering af E-hospital

11.

 Samarbejdsprojekt med Steno Diabetes Center og EUC NVS Kalundborg

12.

 Rekruttering og fastholdelse - Ældre- og Sundhedsområdet

13.

 Meddelelser

14.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top