Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget

3.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 31. august

4.

 Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til indkøb af undervisningsmateriale til Sigrid Undset Skolen

6.

 Orientering om status på ordblindeindsatsen

7.

 Orientering om rekrutteringsindsatser for lærere og pædagoger

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top