Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- & Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- & Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

2/3

  Februar

2/2

  Januar

5/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

3.

 Regnskab 2020, Kultur- og Fritidsudvalget

4.

 Godkendelse af Folkeoplysningspolitikken 2019-2021 - Handleplan 2021

5.

 Orientering om projektorganisering og procesplan for Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale 2021-2026

6.

 Orientering om dækning af byggesagsgebyrer og gebyrer for udstedelse af lejlighedstilladelser i 2020

7.

 Evaluering af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud til arrangementer i 2020

8.

 Ansøgning om lejefritagelse fra Havnsø Museumsværft

9.

 Ansøgning om tilskud til Folkemøde Kalundborg i Høng 2021

10.

 Ansøgning om støtte til produktion og udstillingen af Henrys Hegn 2021

11.

 Ansøgning om tilskud til online underholdning 2021

12.

 Meddelelser

13.

 Gensidig orientering

14.

 Underskriftsark

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

3.

 Status på Tømmeruphallen

4.

 Frigivelse af anlægsbevilling til pulje til forsamlingshuse i 2021

5.

 Ansøgning om støtte til renovering af Øernes Højskole

6.

 Ansøgning om tilskud til tavler og foldere til planetsti i Høng

7.

 Meddelelser

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

3.

 Fordeling af kulturpuljen 2021

4.

 Status på revision af samarbejds- og driftsaftaler for de selvejende haller i Kalundborg Kommune

5.

 Beslutning om midler til udvikling og understøttelse af ungekultur og aktiviteter

6.

 Ansøgning om driftstilskud 2021/2022 fra Teaterformidlingen Femkanten

7.

 Meddelelser

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark

    Til top