Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Direktionen)

Mødeoversigt: Direktionen

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

10/5 3/5

  April

26/4 19/4 12/4 6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering

4.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

5.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

6.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

7.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af emner med borgmesteren

2.

 Medfinansiering af viden- og erhvervsklynge for byggeri samt status for etablering af flere klynger

3.

 Drøftelse af resultater af analyse af ungeindsatsen i Kalundborg Kommune 2021

4.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

5.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

6.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

7.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Indsatser, der kan understøtte erhvervslivets efterspøgsel efter faglært arbejdskraft

Lukket punkt

2.

 Drøftelse af kommende temamøde i KB

3.

 Lederkonference 2021

4.

 Status på lederudviklingsforløb

5.

 MARS - Mellemkommunalt Advarsels- og rekommanderingssystem

6.

 Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

7.

 Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

8.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

9.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

10.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

11.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Status på LIS -Portal

2.

 Årlig opfølgning på Integrationspolitik 2019-2021

3.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

4.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

5.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

6.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status - Strategi og Handleplan / Sikrings og forsikringspolitik

2.

 Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021

Lukket punkt

3.

 RPA projekt

4.

 Strategimateriale, Digitaliseringsforeningen (digit) - høringssvar

5.

 Udfasning af Citrix

Lukket punkt

6.

 Lokal Løndannelse 2021

7.

 Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025

Lukket punkt

8.

 Anlægsprioriteringer 2021

9.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

10.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

11.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021

12.

 Beslutning om takster og tilskud for daginstutitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

13.

 Principper for anlægs- og byggesagsområdet

14.

 Bosætning - Bosætningsstrategi 2021 med handleplan

15.

 Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

16.

 Temaer for tværgående kompetenceudvikling

17.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

18.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

19.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

20.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af emner med borgmesteren

Lukket punkt

2.

 Personalepolitisk redegørelse 2020

Lukket punkt

3.

 Anlægstimer - timepris og principper for intern afregning af forbrugte timer på anlægsopgaver - notat til direktionen

Lukket punkt

4.

 Byggesagsbehandling, omkostninger og indtægter - notat til direktionen

5.

 Håndtering af sager af fælleskommunal interesse

6.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

7.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

8.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

9.

 Eventuelt

    Til top