Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Direktionen)

Mødeoversigt: Direktionen

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

25/10 11/10 4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Decentrale direktionsmøder

Lukket punkt

2.

 Kommunalbestyrelsens udpegning til udvalg, nævn og råd

Lukket punkt

3.

 Niveau 2 ledermøde 9.12.2021

Lukket punkt

4.

 Årsmøde for Formænd og Næstformænd i Lokale MED-udvalg

5.

 Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Lukket punkt

6.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

7.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

8.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nye ledere

Lukket punkt

2.

 Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2022

3.

 Digitalisering i Økonomistaben

Lukket punkt

4.

 Betalingskort i Kalundborg Kommune

5.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Lukket punkt

6.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

7.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

8.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Direktionens LIS-portal

2.

 Forslag til styrkelse af kontrolindsatsen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Lukket punkt

5.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

6.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

7.

 Eventuelt

    Til top