Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Direktionen)

Mødeoversigt: Direktionen

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

22/2 16/2 8/2 1/2

  Januar

25/1 18/1 11/1 4/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyt KL initiativ

2.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

3.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

4.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

5.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

2.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Lukket punkt

3.

 Opsamling fra direktionsseminar den 14.-15. januar 2021

4.

 Status på COVID-19

5.

 Drøftelse af indledende præsentation af ungeanalyse 2020

Lukket punkt

6.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

7.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

8.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Sygefravær 2020

Lukket punkt

2.

 Drøftelse af kommende temamøde i KB

3.

 Digit-strategi, ESDH og databehandleraftaler m.m.

4.

 Status på COVID-19

5.

 Det kan vi i Ledelse, Jura og Kommunikation

Lukket punkt

6.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

7.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

8.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nye ledere

2.

 Sygefræværet i 2020

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

Lukket punkt

5.

 Opsamling på direktionsseminar 2021

6.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

7.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

8.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

9.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Vurdering af personalesager

2.

 Juridisk rådgivning

3.

 Knowledge Hub Zealand

4.

 Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

5.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

6.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

7.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

8.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af emner med borgmesteren

2.

 Niveau 2 ledermøde 26.01.2021

3.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Lukket punkt

4.

 Drøftelse af kommende temamøde i KB

Lukket punkt

5.

 Orientering om erhvervsinitiativ

Lukket punkt

6.

 Finansiering af byggesagsbehandlere

7.

 Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2021

8.

 Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

9.

 Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Lukket punkt

10.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

11.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

12.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ny leder på Absalon / BPH

Lukket punkt

2.

 Status på den tværgående indsats 'Sammen med familien'

Lukket punkt

3.

 Undersøgelse af stabsenheder

4.

 Niveau 2 ledermøde 26. januar 2021

5.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

6.

 Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

7.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

8.

 Status på COVID-19

Lukket punkt

9.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

10.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

11.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udbudsplan 2021 Kalundborg Kommune

2.

 Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Lukket punkt

3.

 Direktionsseminar, januar 2021

Lukket punkt

4.

 Orientering om sager på vej

Lukket punkt

5.

 Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

6.

 Eventuelt

    Til top