Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

3/5

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2021

3.

 Handicaprådenes Dag

4.

 Borgerinddragelse, samarbejde og tillid

5.

 Drøftelse - Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale 2021-2026

6.

 Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften

7.

 Orientering om ankestatistik for 2020

8.

 Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

9.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top