Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

8/6

  Maj

3/5

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo maj 2021

3.

 Drøftelse af årshjul 2021

4.

 Opfølgning og evaluering af dialogmøde med Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Drøftelse af masterplan 2021

6.

 Drøftelse af undersøgelse fra VIVE om inddragelse og tillid

7.

 Arbejdet med at øge tilliden og forbedre samarbejdet med børn, unge og familier med handicap

8.

 Orientering om tilsynsrapport på Botilbud Sofievej

9.

 Orientering om tilsynsrapport på Præstehaven

10.

 Orientering om tilsynsrapport på Finderuplund

11.

 Orientering om gennemførelse af interview med handicaprådet 29. eller 30. september

12.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Handicaprådet 2021

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2021

3.

 Handicaprådenes Dag

4.

 Borgerinddragelse, samarbejde og tillid

5.

 Drøftelse - Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale 2021-2026

6.

 Beslutning af forslag afledt af eftersyn/revision af Botilbudsviften

7.

 Orientering om ankestatistik for 2020

8.

 Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

9.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top