Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/12 4/12 3/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

10/6 13/5 9/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 18/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo november 2014

3.

 Kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde

4.

 Spørgsmål vedr. vakuumpakket smørrebrød til borgere

5.

 Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

6.

 Drøftelse af program for temamøde om inklusion

7.

 Drøftelse af sommerferielukning i aflastningstilbud Kildebo

8.

 Beslutning vedr. pjece om Handicaprådet

9.

 Orientering om Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning-projektet (KLAP)

10.

 Evaluering af besøg på bostedet Skansebakken

11.

 Evaluering af Handicappris 2014

12.

 Punkter til næste møde(r)

13.

 Evt.

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 4. december 2014

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Handicaprådet

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Budgetopfølgning ultimo september 2014

4.

 Opfølgning på beslutning om udarbejdelse af pjece om Handicaprådet

5.

 Drøftelse af pjecen "Guide til mere trygge byer - Byplanlægning, der skaber tryghed"

6.

 Handicappris 2014

7.

 Punkter til næste møde(r)

8.

 Evt.

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Tildeling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende

3.

 Tilsynsrapport for bostedet Finderuplund

4.

 Markedsmodning vedr. udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede

5.

 Handicappris 2014

6.

 Forslag til mødeplan 2015

7.

 Opfølgning vedr. workshop om inklusion

8.

 Opfølgning på beslutning om udarbejdelse af pjece om Handicaprådet

9.

 Orientering om indholdet på aflastning

10.

 Punkter til næste møde(r)

11.

 Evt.

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo juli 2014

3.

 Høring vedr. Budget 2015

4.

 Høring - Sundhedsaftalen 2015-2018

5.

 Udkast til Kvalitetsstandarder tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102

6.

 Drøftelse vedr. anvendelse af rådets midler

7.

 Drøftelse af punkter til Handicaprådets dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2014

8.

 Drøftelse af mulighederne ved parkeringskort

9.

 Handicaprådets dialogmøde med Socialudvalget 4. december 2014

10.

 Punkter til næste møde(r)

11.

 Evt.

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Handicaprådets forretningsorden

3.

 Handicaprådets vedtægter

4.

 Styringsaftale 2015 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

5.

 Opfølgning på spørgsmål til Socialudvalget vedrørende redegørelse for imødegåelse af vold og misbrug på bostederne

6.

 Forslag til Affaldsplan i offentlig høring

7.

 Handicaprådets dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget 3. november 2014 kl. 15.00

8.

 Punkter til næste møde(r)

9.

 Evt.

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo maj 2014

3.

 Handicaprådets forretningsorden

4.

 Handicaprådets vedtægter

5.

 Drøftelse af ledsagelse af borgere på ferierejser

6.

 Punkter til næste møde(r)

7.

 Evt.

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Handicapråd 2014-2017 - stedfortræder

3.

 Budgetopfølgning ultimo april 2014

4.

 Vejledning om tilbud efter Sundhedsloven i Kalundborg Kommune

5.

 Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015

6.

 Handicaprådets prioritering af det afgåede råds anbefalinger

7.

 Orientering om status på Handleplan i h.t. Servicelovens § 141

8.

 Punkter til næste møde(r)

9.

 Evt.

10.

 Etablering af vuggestuepladser i Odinsborgen - Børnehusene Team Høng

11.

 Omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Handicaprådets sammensætning

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

5.

 Forslag til Handicaprådets mødeplan 2014

6.

 Handicaprådets dialogmøder med fagudvalg

7.

 Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning

8.

 Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning efter servicelovens § 84

9.

 Punkter til næste møde(r)

10.

 Evt.

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser til orientering

2.

 Afstemningssteder i Høng by

3.

 Årsrapport for kommunalt tilsyn i 2013

4.

 Punkter til næste møde(r)

5.

 Evt.

6.

 Energistyrelsens Tilgængelighedspulje

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo december 2013

3.

 Høring kravspecifikationer af genbrugshjælpemidler udbud

4.

 Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp 2014

5.

 Støtte til individuel befordring

6.

 Folkeskolereform - Mål og Styringsparametre - Høring

7.

 Punkter til næste møde(r)

8.

 Evt.

    Til top