Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

26/11 10/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

1/9 11/8

  Jun - Maj - Apr

9/6 6/5 14/4 9/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 17/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 26. november 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo oktober 2016

3.

 Forslag til mødeplan 2016

4.

 Ansøgning om midler til undervisning om Socialøkonomiske Virksomheder

5.

 Revidering af Handicappolitikken i Kalundborg Kommune

6.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på Servicelovens §95 samt §96 (Ordninger for Borgerstyrede Personlig Assistance)

7.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet

8.

 Sagsbehandlingstider på Voksenspecialområdet

9.

 Handicappris 2015

10.

 Evaluering af projekt "Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade"

11.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo september 2015

3.

 Digital høring - Flyt holdning til handicap

4.

 Forberedelse af dialogmødet den 26. november mellem Socialudvalget og Handicaprådet

5.

 Punkter til næste møde(r)

6.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Høring vedr. Budget 2016

3.

 Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

4.

 Handicappris 2015

5.

 Invitation til debatmøde "Fremtidens psykiatri i fokus" i Sorø

6.

 Orientering om ændring af Serviceloven i forhold til udvidet og styrket indsats på § 109 og § 110 området

7.

 Punkter til næste møde(r)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo juli 2015

3.

 Nedlæggelse af Dybekær 10 og 12 som § 108-tilbud

4.

 Kvalitetsstandarder på Voksenspecialområdet - orientering om processen

5.

 Godkendelse af kommissorium for Handicaprådets temadag i 1. kvartal 2016

6.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. oktober 2015

7.

 Etikken i sagsbehandlingen

8.

 Orientering om informationsmøde vedr. Kreativ Langsigtet Arbejdsplanlægning (KLAP)

9.

 Punkter til næste møde(r)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo maj 2015

3.

 Kvalitetsstandarder for rehabiliteringsforløb efter serviceloven

4.

 Ledige ældre-/handicapvenlige boliger

5.

 Langsigtet plan for udbygning af tilbud til borgere med demens jf. hensigtserklæring nr. 6 budget 2015

6.

 Aktivitetstilbud til demensramte borgere med særlige behov 2016

7.

 Kommissorium for Handicaprådets temadag i efteråret 2015

8.

 Handicaprådets deltagelse i Projekt Kultur- og Bevægelsespark Høng

9.

 Orientering om opstart af analyse af STU området

10.

 Orientering om tjeklisten "Tilgængelighed i offentlige bygninger"

11.

 Orientering om implementering af sagsbehandlingssystemet InCorp

12.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering fra Voksenspecialenheden omkring tværfalighed

3.

 Budgetopfølgning ultimo marts 2015

4.

 Evaluering af Temamøde om inklusion den 24. marts 2015

5.

 Evaluering af Handicaprådets dialogmøde den 9. april 2015 med Socialudvalget

6.

 Tilpasning på dagtilbudsområdet, høring i Handicaprådet

7.

 Tilsynsrapport for Hera Døtrenes krisecenter

8.

 Kvalitetsstandard for tilbud om social behandling for misbrug

9.

 Referat fra dialogmødet den 9. april 2015 med Socialudvalget

10.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 9. april 2015 kl. 17.30

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om bygningsreglementets bestemmelser i forhold til handicapvenligt byggeri

3.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2015

4.

 Opfølgning på besøg hos Bo- og Servicecenter Høng's bruger- og pårørenderåd

5.

 Forberedelse af dialogmøde 6/5-15 mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet

6.

 Orientering om udmøntning af tilskud til ledsagelse på ferie for borgere på bosteder

7.

 Punkter til næste møde(r)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Planlægning af informationsdag om Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning-projektet (KLAP)

3.

 Budgetopfølgning ultimo januar 2015

4.

 Pjece om Handicaprådet

5.

 Fokusområder for Socialudvalgets arbejde

6.

 Tilsynsrapport for bostedet Bo- og Servicecenter Høng

7.

 Tilsynsrapport for bostedet Esbernhus

8.

 Handicaprådets dialogmøde med Socialudvalget den 9. april 2015

9.

 Temamøde om inklusion d. 24. marts 2015 kl. 17-19

10.

 Opfølgning på besøg hos Bo- og Servicecenter Høng's bruger- og pårørenderåd

11.

 Punkter til næste møde(r)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo december 2014

3.

 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

4.

 Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning-projektet (KLAP)

5.

 Temamøde om inklusion den 24. marts 2015

6.

 Pjece om Handicaprådet

7.

 Handicaprådets årsberetning 2014

8.

 Indhold til næste dialogmøder

9.

 Handicaprådets deltagelse i Det Centrale Handicapråd (DCH)s årsmøde 2015

10.

 Punkter til næste møde(r)

11.

 Evt.

    Til top