Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 8/12 10/11 8/11 11/10 4/10

  Sep - Aug - Jul

30/8 9/8

  Jun - Maj - Apr

14/6 12/4 7/4

  Mar - Feb - Jan

8/3 9/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo november 2016

3.

 Udmøntning af Budget 2017 på Voksenspecialområdet

4.

 Handicaprådets årshjul 2017

5.

 Forslag til Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

6.

 Fælles EU-udbud FUS, ortopædisk fodtøj og fodindlæg

7.

 Handicaprådets deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde 2017

8.

 Forberedelse af dialogmødet den 31. januar 2017 mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet

9.

 Evaluering af dialogmødet mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 8. december

10.

 Evaluering af uddeling af Handicapprisen 2016

11.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 8. december 2016

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde den 10. november 2016 mellem Teknik- og Miljøudvalget og Handicaprådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo oktober 2016

3.

 Prioritering af temaer for Handicaprådet i 2017

4.

 Handicappris 2016

5.

 Høring af strategi for Det Nære Sundhedsvæsen 2016

6.

 Handicaprådets fremtidige arbejde med Socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

7.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo september 2016

3.

 Forslag til ny Handicappolitik - høring

4.

 Høring vedr. forslag til Strategi for Det Gode og Værdige Ældreliv i Kalundborg Kommune

5.

 Beslutning om fastsættelse af serviceniveau i kommunalt ejede busser og biler på botilbud i Kalundborg Kommune

6.

 Forberedelse af punkter på dialogmødet med Socialudvalget den 8. december 2016

7.

 Orientering om udgivelsen "Kommunale indikatorer - en undersøgelse af kommunale handicapråds mulighed for at skabe forandring"

8.

 Orientering om ny portal med overblik tilgængelighed i det offentlige for borgere og turister

9.

 Forslag til mødeplan 2017

10.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet den 4. oktober 2016 kl. 16.00

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Høring vedr. Budget 2017

3.

 Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

4.

 Forberedelse af dialogmødet den 10. november 2016 mellem Teknik- og Miljøudvalget og Handicaprådet

5.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicaprådets besøg hos Socialøkonomiske virksomheder den 9. august

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Budgetopfølgning ultimo april, maj, juni og juli 2016

4.

 Handicappris 2016

5.

 Handicaprådets dialogmøder med fagudvalg i 2016 og 2017

6.

 Forberedelse af Handicaprådets dialogmøde den 4. oktober 2016 med Kultur- og Fritidsudvalget

7.

 Orientering om resultater fra informationsmøder om projektet Kreativ Langsigtet Arbejdsplanlægning (KLAP)

8.

 Orientering om arbejdet med revidering af Handicappolitikken i Kalundborg Kommune

9.

 Punkter til næste møde(r)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Retningslinjer for medicinhåndtering på handicapområdet

3.

 Godkendelse af strategi for Socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

4.

 Forslag til værdighedspolitik

5.

 Forslag til disponering af værdighedsmidlerne

6.

 Handicaprådets deltagelse på Folkemødet den 28. maj 2016

7.

 Handicaprådets dialogmøder med de stående udvalg

8.

 Drøftelse af muligt besøg hos en socialøkonomisk virksomhed

9.

 Opfølgning på Handicaprådets årshjul for 2016

10.

 Punkter til næste møde(r)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo marts 2016

3.

 Valg af stedfortræder til Handicaprådet

4.

 Socialøkonomiske virksomheder som emne på Kalundborgs Folkemøde den 28. maj 2016.

5.

 Ansøgning om midler til projekt "Gartnerbolig på Røsnæs"

6.

 Tilsyn på Misbrugscentret Kalundborg

7.

 Opfølgning på temadag om socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

8.

 Udviklingsstrategi i høring

9.

 Den "nye" velfærdsdagsorden

10.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 7. april 2016

11.

 Opfølgning på Handicaprådets årshjul 2016

12.

 Orientering fra følgegruppen for strategien for "Det nære sundhedsvæsen"

13.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 7. april 2016

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo december 2015

3.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2016

4.

 Orientering om status på embedslægetilsyn på bosteder

5.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 7. april 2016

6.

 Socialtilsyn Øst besøg den 10. maj 2016

7.

 Budget for og deltagerliste til temamøde om socialøkonomiske virksomheder den 11. april 2016

8.

 Procedure- og tidsplan for Budget 2017-2020

9.

 Orientering om arbejdet med revidering af Kalundborg Kommunes handicappolitik

10.

 Orientering om det nyetablerede Hovedstadens Regionshandicapråd

11.

 Orientering om arbejdet med en strategi for socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

12.

 Punkter til næste møde(r)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Strategi for Socialøkonomiske virksomheder - udpegning af medlemmer til styregruppe

3.

 Tilsyn på Bo- og Servicecenter Høng

4.

 Tilsyn på Finderuplund

5.

 Tilsyn på Specialcenter Kalundborg

6.

 Tilsyn på Bo- og Vækstcenter Kalundborg 2015

7.

 Tilsyn på Esbernhus 2015

8.

 Årshjul for Handicaprådet 2016

9.

 Ansøgning om midler til leje af bus

10.

 Masterplan for Socialudvalget 2016

11.

 Drøftelser fra Det Centrale Handicapråds årsmøde

12.

 Punkter til næste møde(r)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo november 2015

3.

 Forslag til kommissorium for "Det nære sundhedsvæsen"

4.

 Forslag til kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp samt træning efter serviceloven 2016

5.

 Handicaprådets dialogmøder med udvalg i 2016

6.

 Årsberetning for 2015 for Handicaprådet

7.

 Orientering om temadag om socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

8.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top