Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/12 14/11 10/10

  Sep - Aug - Jul

29/8

  Jun - Maj - Apr

14/6 18/4 6/4 3/4

  Mar - Feb - Jan

14/3 21/2 31/1 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 7. december 2017

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo oktober 2017

3.

 Beslutning om forslag til kvalitetsstandarder 2018 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

4.

 Beslutning om at sende "Analyse af STU-området" i høring i Handicaprådet

5.

 Handicappris 2017

6.

 Opfølgning temadag om tilgængelighed

7.

 Materiale fra Det Centrale Handicapråd - Fakta om mennesker med handicap

8.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo september 2017

3.

 Udbud af voksen- og børnebleer 2017

4.

 Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingen ved Voksenspecialenheden

5.

 Beslutning om fasttilknyttede læger på botilbud

6.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget 7. december 2017

7.

 Høring af forslag til strategi for den almene boligsektor i Kalundborg Kommune

8.

 Punkter til næste møde(r)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Valg af nyt medlem af Handicaprådet

3.

 Budgetopfølgning ultimo juli 2017

4.

 Høring vedrørende budget 2018

5.

 Handicappris 2017

6.

 Beslutning om forslag til udmøntning af H23 (specialkorps) til budgetseminar

7.

 Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

8.

 Det gode og værdige handicapliv - tilbagemelding på temadag

9.

 Stomi-hjælpemidler, fælles udbud, høringsmateriale

10.

 Punkter til næste møde(r)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Nyt medlem i Handicaprådet

3.

 Budgetopfølgning ultimo maj 2017

4.

 Evaluering af Handicaprådets arbejde og sammensætning

5.

 Nyt fra KL's Sociale topmøde

6.

 Punkter til næste møde(r)

7.

 Kantstene ved forgængerovergange

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Café Liv

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Budgetopfølgning ultimo marts 2017

4.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april

5.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 6. april 2017

6.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 6. april 2017 kl. 17.00

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017 kl. 16.00

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2017

3.

 Tilsyn på Bo og Aktivitet 2016

4.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget.

5.

 Opfølgning på Handicaprådets årshjul 2017

6.

 Punkter til næste møde(r)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo januar 2017

3.

 Stedfortræder til Handicaprådet

4.

 Tilgængelighed til afstemningssteder

5.

 Input fra Handicaprådet til Kommunalbestyrelsens Planseminar i marts 2017

6.

 Handicaprådets deltagelse på Folkemødet i Høng 2017

7.

 Forberedelse af dialogmødet mellem Handicaprådet og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017

8.

 Forberedelse af dialogmødet mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 6. april

9.

 Orientering om resultater fra orienteringsmøder Kreativ Langsigtet Arbejdsplanlægning (KLAP)

10.

 Godkendelse af kommissorium for Botilbudsviften

11.

 Tilsyn på Misbrugscentret Kalundborg

12.

 Punkter til næste møde(r)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo december 2016

3.

 Drøftelse af Handicaprådets samarbejde med Udviklingsstabens omkring socialøkonomiske virksomheder

4.

 Handicaprådets input til rammeaftale 2018 for det specialiserede social- og undervisningsområde

5.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top