Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 13/11 9/10

  Sep - Aug - Jul

28/8 8/8

  Jun - Maj - Apr

12/6 15/5 9/4 5/4

  Mar - Feb - Jan

13/3 20/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Besøg i Havnsø Lokalråd

3.

 Udpegning af 2 medlemmer fra Handicaprådet til CSU' bestyrelse

4.

 Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

5.

 Politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Lukket punkt

6.

 Handicappris 2018

7.

 Drøftelse og prioritering af temaer for rådets arbejde i 2019

8.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

3.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.

4.

 Tema omkring Socialøkonomiske virksomheder

5.

 Tema omkring indgangen til kommunen, samt opfølgning på tilgængelighed på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

6.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 11. december 2018.

7.

 Opfølgning på oplæg fra Middelfart Kommunes Handicapråds erfaringer med at afholde Den Internationale Handicapdag

8.

 Beslutning af mødeplan for 2019

9.

 Punkter til næste møde(r)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om Middelfart kommunes handicapråds erfaringer med at afholde den Internationale Handicapdag

3.

 Høring vedrørende budget 2019

4.

 Genudbud inkontinenshjælpemidler - katetermaterialer

5.

 Beslutning om høringssvar vedrørende principper for stærke børnefællesskaber

6.

 Styring af private tilbud

7.

 Socialudvalget fokusområder for 2018 - 2021

8.

 Opfølgning og evaluering af dialogmøde med Børn- og Familieudvalget

9.

 Tema omkring Socialøkonomiske virksomheder

10.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet den 8. august kl. 19.00

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

3.

 Overordnet prioritering af fokusområder for valgperioden

4.

 Tema omkring arbejde og uddannelse med udgangspunkt i Handiappolitikken

5.

 Analyse af fordele og ulemper ved eventuel etablering af psykiatriråd

6.

 Handicappris 2018

7.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøfte oplæg til nye Kajkanter i Kalundborg Havnepark

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

4.

 Opfølgning og evaluering af dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018

5.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget den 8. august 2018.

6.

 Udpegning til Færdselssikkerhedsrådet

7.

 Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie for beboere i botilbud

8.

 Opfølgning på Handicaprådets årshjul 2018.

9.

 Socialudvalg - Sagsbehandling i Voksenspecialenheden

10.

 Punkter til næste møde(r)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 9. april 2018

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

4.

 Opfølgning og evaluering af dialogmødet med Socialudvalget den 5. april 2018.

5.

 Orientering om status på Kalundborg Kommunes hjemmeside med udgangspunkt i tilgængelighed

6.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 5. april 2018 kl. 17.00

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Flytning af Handicaprådsmøde

3.

 Orientering om relevant høring af Handicaprådet ved byggesagsbehandling i Kalundborg Kommune

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

5.

 Information om Handicapbarometeret

6.

 Information fra Det Centrale Handicapråd - Arbejdspladsen er et sted for alle!

7.

 Velkomstbrev fra Det Centrale Handicapråd - og syv overordnede anbefalinger

8.

 Punkter til næste møde(r)

9.

 Oplæg til arbejdsplan for Handicaprådets arbejde i det kommende år, samt for hele rådets funktionsperiode

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Handicaprådets sammensætning

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

5.

 Forslag til Handicaprådets mødeplan 2018

6.

 Handicaprådets vedtægter

7.

 Handicaprådets forretningsorden

8.

 Budgetopfølgning ultimo november og december 2017

9.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018

10.

 Tilsyn på Kalundborg Kommunes specialiserede Voksensocialområde 2017

11.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 7. december 2017

12.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top