Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

13/3

  Februar

20/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Flytning af Handicaprådsmøde

3.

 Orientering om relevant høring af Handicaprådet ved byggesagsbehandling i Kalundborg Kommune

4.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

5.

 Information om Handicapbarometeret

6.

 Information fra Det Centrale Handicapråd - Arbejdspladsen er et sted for alle!

7.

 Velkomstbrev fra Det Centrale Handicapråd - og syv overordnede anbefalinger

8.

 Punkter til næste møde(r)

9.

 Oplæg til arbejdsplan for Handicaprådets arbejde i det kommende år, samt for hele rådets funktionsperiode

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Handicaprådets sammensætning

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

5.

 Forslag til Handicaprådets mødeplan 2018

6.

 Handicaprådets vedtægter

7.

 Handicaprådets forretningsorden

8.

 Budgetopfølgning ultimo november og december 2017

9.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2018

10.

 Tilsyn på Kalundborg Kommunes specialiserede Voksensocialområde 2017

11.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Socialudvalget den 7. december 2017

12.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top