Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

12/6

  Maj

15/5

  April

9/4 5/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

3.

 Overordnet prioritering af fokusområder for valgperioden

4.

 Tema omkring arbejde og uddannelse med udgangspunkt i Handiappolitikken

5.

 Analyse af fordele og ulemper ved eventuel etablering af psykiatriråd

6.

 Handicappris 2018

7.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøfte oplæg til nye Kajkanter i Kalundborg Havnepark

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

4.

 Opfølgning og evaluering af dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018

5.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget den 8. august 2018.

6.

 Udpegning til Færdselssikkerhedsrådet

7.

 Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie for beboere i botilbud

8.

 Opfølgning på Handicaprådets årshjul 2018.

9.

 Socialudvalg - Sagsbehandling i Voksenspecialenheden

10.

 Punkter til næste møde(r)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 9. april 2018

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

4.

 Opfølgning og evaluering af dialogmødet med Socialudvalget den 5. april 2018.

5.

 Orientering om status på Kalundborg Kommunes hjemmeside med udgangspunkt i tilgængelighed

6.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 5. april 2018 kl. 17.00

    Til top