Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

13/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Besøg i Havnsø Lokalråd

3.

 Udpegning af 2 medlemmer fra Handicaprådet til CSU' bestyrelse

4.

 Beslutning om forslag til Kvalitetsstandarder 2019 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning efter Serviceloven

5.

 Politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Lukket punkt

6.

 Handicappris 2018

7.

 Drøftelse og prioritering af temaer for rådets arbejde i 2019

8.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

3.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.

4.

 Tema omkring Socialøkonomiske virksomheder

5.

 Tema omkring indgangen til kommunen, samt opfølgning på tilgængelighed på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

6.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet den 11. december 2018.

7.

 Opfølgning på oplæg fra Middelfart Kommunes Handicapråds erfaringer med at afholde Den Internationale Handicapdag

8.

 Beslutning af mødeplan for 2019

9.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top