Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/12 12/11

  Sep - Aug - Jul

10/9

  Jun - Maj - Apr

11/6 7/5 9/4 4/4

  Mar - Feb - Jan

12/3 19/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo november 2019

3.

 Drøftelse af udviklingshandicap og demens

4.

 Orientering om fremtidig organisering på det specialiserede voksensocialområde

5.

 Orientering om Styrelsen for patientsikkerheds tilsynsrapport vedr. Trekløveret 2019

6.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og miljøudvalget nov 19

7.

 Beslutning vedr. Socialudvalgets Masterplan 2020

8.

 Punkter til næste møde(r)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og Miljøudvalget

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Opfølgning på drøftelse om kompetenceudfordringer i indsatsen for plejekrævende ældre med psykiske udfordringer

4.

 Opfølgning på Handicaprådets samarbejde Havnsø Lokalråd

5.

 Tilsynsrapport Botilbuddet Sofievej 2019

6.

 Tilsynsrapport Lillebo 2019

7.

 Tilsynsrapport Trekløveret 2019

8.

 Tilsynsrapport Banemarken 2019

9.

 Ankestatistik 1. halvår 2019

Lukket punkt

10.

 Handicappris 2019

11.

 Punkter til næste møde(r)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Status på Fælles sprog og fundament

3.

 Budgetopfølgning ultimo august 2019

4.

 Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

5.

 Udviklingsstrategi 2019 - høring

6.

 Beslutning af mødeplan for 2020

7.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og Miljøudvalget d. 12. november 2019

8.

 Punkter til næste møde(r)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Indsatser i jobcenteret

3.

 Budgetopfølgning ultimo maj 2019

4.

 Handicappris 2019

5.

 Status på Botilbudsviftens Projekt 1: Nyt botilbud i Høng til psykisk sårbare

6.

 Socialudvalget - Masterplan for 2019

7.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet

2.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling for stof- og/eller alkoholafhængighed

3.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo marts 2019

3.

 Tilsynsrapport Botilbud Klostermosen 2019

4.

 Ankestatistik på det specialiserede voksensocialområde 2018

5.

 Høringsmateriale ifm genudbud af diabetes hjælpemidler bevilget efter SL §112

6.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet, Socialudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget den 4. april 2019

7.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles dialogmøde mellem Socialudvalget, Ældre- & Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 4. april 2019

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om Fælles sprog og fundament

3.

 Tilsynsrapport Præstehaven 04.02.2019

4.

 Tilsynsrapport Finderuplund 02.01.2019

5.

 Forberedelse til dialogmøde med Kultur- og fritidsudvalget

6.

 Punkter til næste møde(r)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo januar 2019

3.

 Tilsyn på Kalundborg Kommunes specialiserede Voksensocialområde 2018

4.

 Oplæg og drøftelse af proces for Handicapprisen 2019 - 2020.

5.

 Årshjul og temaer 2019

6.

 Høring - Sundhedsaftale 2019-2023

7.

 Forberedelse af fælles dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialduvalget

8.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top