Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

12/3

  Februar

19/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om Fælles sprog og fundament

3.

 Tilsynsrapport Præstehaven 04.02.2019

4.

 Tilsynsrapport Finderuplund 02.01.2019

5.

 Forberedelse til dialogmøde med Kultur- og fritidsudvalget

6.

 Punkter til næste møde(r)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo januar 2019

3.

 Tilsyn på Kalundborg Kommunes specialiserede Voksensocialområde 2018

4.

 Oplæg og drøftelse af proces for Handicapprisen 2019 - 2020.

5.

 Årshjul og temaer 2019

6.

 Høring - Sundhedsaftale 2019-2023

7.

 Forberedelse af fælles dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialduvalget

8.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top