Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6

  Maj

7/5

  April

9/4 4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Indsatser i jobcenteret

3.

 Budgetopfølgning ultimo maj 2019

4.

 Handicappris 2019

5.

 Status på Botilbudsviftens Projekt 1: Nyt botilbud i Høng til psykisk sårbare

6.

 Socialudvalget - Masterplan for 2019

7.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet

2.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019 - Misbrug & Socialpsykiatri - Tilbud om social behandling for stof- og/eller alkoholafhængighed

3.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo marts 2019

3.

 Tilsynsrapport Botilbud Klostermosen 2019

4.

 Ankestatistik på det specialiserede voksensocialområde 2018

5.

 Høringsmateriale ifm genudbud af diabetes hjælpemidler bevilget efter SL §112

6.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet, Socialudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget den 4. april 2019

7.

 Punkter til næste møde(r)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fælles dialogmøde mellem Socialudvalget, Ældre- & Sundhedsudvalget og Handicaprådet den 4. april 2019

    Til top