Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

10/9

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Status på Fælles sprog og fundament

3.

 Budgetopfølgning ultimo august 2019

4.

 Opfølgning på rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

5.

 Udviklingsstrategi 2019 - høring

6.

 Beslutning af mødeplan for 2020

7.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og Miljøudvalget d. 12. november 2019

8.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top