Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

10/12

  November

12/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning ultimo november 2019

3.

 Drøftelse af udviklingshandicap og demens

4.

 Orientering om fremtidig organisering på det specialiserede voksensocialområde

5.

 Orientering om Styrelsen for patientsikkerheds tilsynsrapport vedr. Trekløveret 2019

6.

 Opfølgning på dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og miljøudvalget nov 19

7.

 Beslutning vedr. Socialudvalgets Masterplan 2020

8.

 Punkter til næste møde(r)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Teknik- og Miljøudvalget

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Opfølgning på drøftelse om kompetenceudfordringer i indsatsen for plejekrævende ældre med psykiske udfordringer

4.

 Opfølgning på Handicaprådets samarbejde Havnsø Lokalråd

5.

 Tilsynsrapport Botilbuddet Sofievej 2019

6.

 Tilsynsrapport Lillebo 2019

7.

 Tilsynsrapport Trekløveret 2019

8.

 Tilsynsrapport Banemarken 2019

9.

 Ankestatistik 1. halvår 2019

Lukket punkt

10.

 Handicappris 2019

11.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top