Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 10/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

8/9 18/8

  Jun - Maj - Apr

12/5

  Mar - Feb - Jan

21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion af centerchefer for det specialiserede voksensocialområde

3.

 Budgetopfølgning ultimo november 2020

4.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

5.

 Orientering om navneændringer på det specialiserede voksensocialområde

6.

 Beslutning af Socialudvalgets masterplan 2021

7.

 Opfølgning og evaluering af Handicappris 2020

8.

 Orientering om tilsynsrapport - Præstehaven 2020

9.

 Orientering om tilsynsrapport - Klostermosen 2020

10.

 Orientering om tilsynsrapport - Trekløveret 2020

11.

 Punkter til næste møde(r)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde

3.

 Orientering om ankestatistik 1. halvår 2020

4.

 Handicappris 2020

5.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Kultur- og Fritidsudvalget

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Opfølgning på dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

4.

 Oplæg fra Oligofreni Psykiatrisk Team

5.

 Introduktion af centerchefer for det specialiserede voksensocialområde

6.

 Punkter til næste møde(r)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om webtilgængelighed på Kalundborg kommunes hjemmeside

3.

 Budgetopfølgning ultimo august 2020

4.

 Beslutning af mødeplan for 2021

5.

 Beslutning af program for inspirationstur til Aalborg

6.

 Punkter til næste møde(r)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om rettidighed i sagsbehandlingstider ved Voksenspecialenheden

3.

 Orientering om opdateret årshjul 2020

4.

 Orientering om FDDBs henvendelse om lydfyr med vibration

5.

 Orientering om status på Botilbudsviften

6.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning - Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven (Orientering om formandsbeslutning)

3.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2020

4.

 Orientering om status på sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

5.

 Beslutning om ændring af masterplan og fokusområder

6.

 Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

7.

 Opdateret årshjul 2020

8.

 Evaluering af Handicappris 2019

9.

 Drøftelse om oplæg til inspirationstur til Aalborg

10.

 Orientering om ankestatistik 2019

11.

 Orientering om tilsynsrapport Finderuplund 2020

12.

 Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2019

13.

 Oplæg vedr. socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

14.

 Punkter til næste møde(r)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Retningslinjer for ledsagerordning

3.

 Godkendelse af årshjul og temaer 2020

4.

 Drøftelse af viden om udviklingshandicap og demens

5.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top