Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

12/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning - Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven (Orientering om formandsbeslutning)

3.

 Budgetopfølgning ultimo februar 2020

4.

 Orientering om status på sundhedstiltag for udvalgte målgrupper

5.

 Beslutning om ændring af masterplan og fokusområder

6.

 Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

7.

 Opdateret årshjul 2020

8.

 Evaluering af Handicappris 2019

9.

 Drøftelse om oplæg til inspirationstur til Aalborg

10.

 Orientering om ankestatistik 2019

11.

 Orientering om tilsynsrapport Finderuplund 2020

12.

 Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 31. december 2019

13.

 Oplæg vedr. socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune

14.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top