Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

8/12

  November

10/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion af centerchefer for det specialiserede voksensocialområde

3.

 Budgetopfølgning ultimo november 2020

4.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

5.

 Orientering om navneændringer på det specialiserede voksensocialområde

6.

 Beslutning af Socialudvalgets masterplan 2021

7.

 Opfølgning og evaluering af Handicappris 2020

8.

 Orientering om tilsynsrapport - Præstehaven 2020

9.

 Orientering om tilsynsrapport - Klostermosen 2020

10.

 Orientering om tilsynsrapport - Trekløveret 2020

11.

 Punkter til næste møde(r)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde

3.

 Orientering om ankestatistik 1. halvår 2020

4.

 Handicappris 2020

5.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Kultur- og Fritidsudvalget

2.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

3.

 Opfølgning på dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

4.

 Oplæg fra Oligofreni Psykiatrisk Team

5.

 Introduktion af centerchefer for det specialiserede voksensocialområde

6.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top