Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

27/10 6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Godkendelse af bestyrelsesvedtægt for Kalundborg Havn

4.

 Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af den kommunale ejendom Holbækvej 147, Kalundborg

5.

 Beslutning om anlægsbevilling til nedrivning af Rynkevangen 6

6.

 Beslutning om anlægsbevilling til cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg

7.

 Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 for Formidlingscenter Fugledegård

8.

 Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2022

9.

 Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus

10.

 Beslutning - Proces for opførelse af nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen

Lukket punkt

11.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

12.

 Salg af ejendom

13.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af budgettet for 2022

4.

 Indkaldelse af stedfortrædere til 2. behandling af budgettet for 2022

5.

 2. behandling af budget 2022-2025

6.

 Kirkelig ligning 2022

7.

 Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022

8.

 Beslutning vedrørende repræsentanter til Landliggerudvalget fra område 5-9

9.

 Beslutning om Trafikbestilling 2022

10.

 Forslag fra Enhedslisten - Vedrørende rammeaftale

Lukket punkt

11.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

12.

 Beslutning om godkendelse af nye mindstepriser for erhvervsområde

Lukket punkt

13.

 Beslutning om byggemodning af Svebølle Erhvervspark

14.

 Underskriftsark

    Til top