Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

11/12 23/10

  Sep - Aug - Jul

6/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

30/4

  Mar - Feb - Jan

14/3 23/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Evaluering af sundhedsfremmeordning 2018

3.

 Forslag til sundhedsfremmeordning 2019

4.

 Evaluering af fællesintroduktion for nye medarbejdere 2018

5.

 Forslag til fællesintroduktion for nye medarbejdere 2019

6.

 Nedsættelse af ad hoc MED-udvalg, Teknisk drift og service

7.

 Evaluering af årsmøde med formænd og næstformænd i lokal MED

8.

 Orientering om Folkeskolen uden fravær

9.

 Attraktive arbejdspladser, nyt spil

10.

 MUS/GRUS 2019

11.

 Evaluering af spilleregler

12.

 Gensidig orientering

13.

 Observationer HU møde

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om dagtilbudsområdet

3.

 Beslutning om institutionssammenlægning med høringssvar

4.

 Budgetaftalen 2019

5.

 3-i-1 måling

6.

 Årshjul HU 2019

7.

 Orientering om status og tilbagemeldinger fra høring vedrørende teknisk drift og service

8.

 Gensidig orientering

9.

 Observationer HU møde

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Hovedudvalgets sammensætning

3.

 Behandling af budgetforslag 2019

4.

 Status på digitaliseringsprojekter

5.

 Lokal Løndannelse 2018

6.

 Årsmøde med formænd og næstformænd i lokal MED

7.

 Gensidig orientering

8.

 Observationer HU møde

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering vedrørende principperne i forslag til ny model for opgaveløsningen inden for teknisk drift og service

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om bilparken tilknyttet rådhuset

3.

 Forslag til MED-struktur på Kultur og Fritidsområdet samt Borgerservice

4.

 Arbejdsmiljødrøftelse 2018

5.

 Personalepolitisk Regnskab 2017

6.

 Styring og ledelse i Kalundborg Kommune

7.

 Gensidig orientering

8.

 Observationer HU møde

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om udtalelser fra Ungdomsskolens og Musisk Skoles MED-udvalg og bestyrelser vedrørende eventuel sammenlægning af de to skoler

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering vedr. sikkerhedshændelse (FTP-server)

3.

 "Follow me print" - modul til eksisterende printløsning

4.

 Tidsplan for budgetproces 2019-2022

5.

 Orientering om bilparken tilknyttet rådhuset

6.

 Forberedelse af arbejdsmiljødrøftelse 2018

7.

 MED-struktur Bo&Aktivitet

8.

 Ændring af Flekstidsaftalen

9.

 Fortolkning af MED-aftalen

10.

 Gensidig orientering

11.

 Observationer HU møde

    Til top