Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12

  Oktober

23/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Evaluering af sundhedsfremmeordning 2018

3.

 Forslag til sundhedsfremmeordning 2019

4.

 Evaluering af fællesintroduktion for nye medarbejdere 2018

5.

 Forslag til fællesintroduktion for nye medarbejdere 2019

6.

 Nedsættelse af ad hoc MED-udvalg, Teknisk drift og service

7.

 Evaluering af årsmøde med formænd og næstformænd i lokal MED

8.

 Orientering om Folkeskolen uden fravær

9.

 Attraktive arbejdspladser, nyt spil

10.

 MUS/GRUS 2019

11.

 Evaluering af spilleregler

12.

 Gensidig orientering

13.

 Observationer HU møde

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om dagtilbudsområdet

3.

 Beslutning om institutionssammenlægning med høringssvar

4.

 Budgetaftalen 2019

5.

 3-i-1 måling

6.

 Årshjul HU 2019

7.

 Orientering om status og tilbagemeldinger fra høring vedrørende teknisk drift og service

8.

 Gensidig orientering

9.

 Observationer HU møde

    Til top