Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 22/10 7/10

  Jun - Maj - Apr

26/6 16/5 6/5

  Mar - Feb - Jan

5/3 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

3.

 Evaluering af sundhedsfremmeordning 2019

4.

 Forslag til sundhedsfremmeordning 2020

5.

 Evaluering af fællesintroduktion for nye medarbejdere 2019

6.

 Forslag til fællesintroduktion for nye medarbejdere 2020

7.

 Nedlæggelse og evaluering af ad hoc MED-udvalg for Teknisk Drift og Service

8.

 Høring vedr. påtænkt overflytning af ungevejledningen fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret

9.

 Nedsættelse af et Ad-hoc MED-udvalg Sprogskolen/Ungdomsskolen

10.

 3-i-1 måling 2020

11.

 Opfølgning på Budget 2020

12.

 Hovedudvalgets vision

13.

 Gensidig orientering

14.

 Observationer HU møde

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Finansiering af "Projekt Sygefravær"

3.

 Røgfri arbejdstid

4.

 Vision og rammebeskrivelse for Hovedudvalget

5.

 Nyt MUS set-up

6.

 Årsmøde Formænd og Næstformænd MED-udvalg 2019

7.

 Årshjul 2020

8.

 Vold, trusler og krænkende adfærd

9.

 Anmeldelse og registrering af arbejdsulykker

10.

 Administrativ retningslinje for familienære ansættelser (habilitet i ansættelser)

11.

 Orientering om fælles indsats med professionel kapital

12.

 Høring vedr. påtænkt overflytning af ungevejledningen fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret

13.

 Proces omkring LUS og Fokusaftale

14.

 Orientering om projekt "Folkeskolen uden fravær"

15.

 Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik

16.

 Udviklingsstrategi 2019 - høring

17.

 Gensidig orientering

18.

 Observationer HU møde

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til budgetindgreb 2019 med baggrund i en forventet overskridelse af servicerammen

2.

 Behandling af budgetforslag 2020

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beslutning vedrørende justering af folkeskoleloven

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring vedr. etablering af en sammenhængende ungeindsats i Kalundborg Kommune

2.

 Orientering om status på strategi for rekruttering og fastholdelse af ældre- og sundhedspersonale

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Lokal Løndannelse 2019

3.

 Røgfri arbejdstid

4.

 Høring vedr. muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole

5.

 Arbejdsmiljødrøftelse 2019

6.

 Personalepolitisk Regnskab 2018

7.

 Evaluering af Attraktive arbejdspladser

8.

 Gensidig orientering

9.

 Observationer HU møde

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Oplæg til proces for styrket indsats på tobaksområdet

3.

 Orientering om nedlæggelse af ad hoc MED-udvalg

4.

 Lederudviklingsforløb i Kalundborg Kommune

5.

 Status på intro-dagene

6.

 Forberedelse af arbejdsmiljødrøftelse 2019

7.

 Gensidig orientering

8.

 Observationer HU møde

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Organisationsændring på ældre- og sundhedsområdet.

    Til top