Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

21/12 10/12

  Oktober

20/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Lokalaftale - Fælleserklæring

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 COVID-19 / coronavirus

3.

 Regnskab 2020

4.

 Opfølgning på årsmødet for Formænd og Næstformænd i Lokale MED-udvalg

5.

 Strategisk drøftelse 2021

6.

 Evaluering af fællesintroduktion for nye medarbejdere 2020

7.

 Forslag til fællesintroduktion for nye medarbejdere 2021

8.

 Evaluering af sundhedsfremmeordning 2020

9.

 Forslag til sundhedsfremmeordning 2021

10.

 Gensidig orientering

11.

 Observationer HU møde

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Sammensætning af Hovedudvalget

3.

 Arbejdsmiljørepræsentanter i Hovedudvalget

4.

 Temadrøftelse "xx-klar"

5.

 Budgetaftalen 2021

6.

 COVID-19 / coronavirus

7.

 Personalestrategi 2021-2025

8.

 Coronakrisen i et læringsperspektiv.

9.

 Fokus på fuldtid

10.

 Sundhedsfremmeordning - uforbrugte midler 2020

11.

 Årshjul HU 2021

12.

 Gensidig orientering

13.

 Observationer HU møde

    Til top