Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Landliggerudvalget)

Mødeoversigt: Landliggerudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

20/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af overholdelse af servitutter

3.

 Orientering om status vedrørende kystnære havmøller i Jammerland Bugt

4.

 Orientering om status vedrørende en eventuelt kommende fast Kattegatforbindelse

5.

 Orientering om status vedrørende ordninger for indsamling af affald ved husstandene

6.

 Orientering om afholdelse af DM i Skills i 2022

7.

 Orientering om overordnede principper for gravetilladelser på private fællesveje

8.

 Drøftelse af vejboder

9.

 Gensidig orientering

    Til top