Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

8/3

  Februar

8/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra mødet den 8. februar 2021

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Forberedelse til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. april 2021

9.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

10.

 Opfølgning på sager

11.

 Status på opgaver ang. valg 2021

12.

 Status på planlægning af temadage 2021

13.

 Beslutning - Læger fast tilknyttet til plejehjem

14.

 Orientering om tilsynsrapporter på ældreområdet 2020

15.

 Orientering om projektorganisering og procesplan for Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale 2021-2026

16.

 Trivselsindsats for +65 borgere

17.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 7. december 2020

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Ældrerådets regnskab 2020 pr. 13. januar 2021

9.

 Godkendelse af Ældrerådets årsberetning 2020

10.

 Drøftelse af afholdelse af fremtidige dialogmøder

11.

 Status på opgaver ang. valg 2021

12.

 Opfølgning på sager

13.

 Orientering om tilsynsrapporter på ældreområdet 2020

14.

 Orientering - status på ensomhed på ældreområdet

15.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 8, 2020

16.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. april 2021

17.

 Eventuelt

    Til top