Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

7/6

  Maj

31/5 12/5 10/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra mødet den 10. maj 2021

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

9.

 Evaluering af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget

10.

 Status på planlægning af temadage 2021

11.

 Status på opgaver ang. valg 2021

12.

 Beslutning ang. proces- og tidsplan for budget 2022-2025

13.

 Budgetopfølgning pr. 28. maj 2021

14.

 Orientering - Magtanvendelser 2018 - 2021

15.

 Opfølgning på sager

16.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 4, 2021

17.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Præsentation af Demenshandleplanen

3.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra mødet den 12. april 2021

4.

 Meddelelser fra formand og næstformand

5.

 Meddelelser fra medlemmerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

9.

 Forberedelse til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2021

10.

 Budgetopfølgning pr. 29. april 2021

11.

 Opfølgning på sager

12.

 Orientering om "Bevæg Dig For Livet"

13.

 Orientering om tilsynsrapporter på ældreområdet 2020

14.

 Orientering - Trivselsindats af Borgere 65+

15.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 3, 2021

16.

 Status på opgaver ang. valg 2021

17.

 Status på planlægning af temadage 2021

18.

 Evaluering af prøvesmagning - Det Danske Madhus

19.

 Drøftelse af emner til næste møde i Dialogforum for færdselssikkerhed

20.

 Kriterier for fri transport til læge og sundhedshus

21.

 Besøg af direktør for sundheds- og ældreområdet

22.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Drøftelse - Bevæg Dig For Livet

3.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra mødet den 8. marts 2021

4.

 Meddelelser fra formand og næstformand

5.

 Meddelelser fra medlemmerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

9.

 Opfølgning på sager

10.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 2, 2021

11.

 Beslutning om Ældrerådets deltagelse i Folkemøde i Høng den 28. august 2021

12.

 Status på opgaver ang. valg 2021

13.

 Status på planlægning af temadage 2021

14.

 Eventuelt

    Til top