Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

11/10 4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra mødet den 13. september 2021

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2021

9.

 Evaluering af Ældrerådets temadag den 6. oktober 2021

10.

 Status på opgaver ang. valg 2021

11.

 Orientering om kulturpakker til ældre

12.

 Orientering om adgang til kommunens genbrugsstationer

13.

 Drøftelse af emner til næste møde i Dialogforum for færdselssikkerhed

14.

 Budgetopfølgning pr. 6. oktober 2021

15.

 Udbud af ortopædisk fodtøj og individuelt tilpassede fodindlæg

16.

 Kørsel med Flexhandicap for bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede

17.

 Beslutning om navneændring fra Ældreråd til Seniorråd fra 1. januar 2022

18.

 Beslutning om nedsættelse af udvalg ang. planlægning af Ældrerådets sidste møde

19.

 Opfølgning på sager

20.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

    Til top