Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 24/11 27/10

  Sep - Aug - Jul

29/9 25/8

  Jun - Maj - Apr

30/6 26/5 28/4

  Mar - Feb - Jan

31/3 24/2 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

9.

 Embedslægetilsyn Nyvangsparken juli 2014

10.

 Embedslægetilsyn Rørmosecentret juli 2014

11.

 Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

12.

 Fokus på Kerneopgaverne i ældreplejen

13.

 Prøvespisning hos Madservice

14.

 Styrkelse af trafikfølgegruppen

15.

 Mobil blodprøvetagning

16.

 Hjemmeside for Ældrerådet

17.

 Danske Ældreråds mailservice 10, 2014

18.

 Formidling til borger fra Ældrerådet og omvendt

19.

 Møder med kommunalbestyrelsens gruppeformænd

20.

 Ældrerådets årsberetning 2014

21.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Dialogmøder med formanden for teknik- og miljøudvalget

8.

 Anvendelse af ældremiliarden 2015

9.

 Udmøntning af budgetaftalen

10.

 Kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde

11.

 Danske Ældreråds mailservice 9, oktober 2014

12.

 Danske Ældreråds mailservice 10, 2014

13.

 Valg til Danske Ældreråds bestyrelse

14.

 Dialog- og temamøde om patient- og brugerinddragelse ifm den nye sundhedsaftale

15.

 Underlægningsmusik i DR's TV-udsendelser

16.

 Kollektiv trafik - busdrift mellem Havnsø og Jyderup

17.

 Vurdering af de afholdte café-møder for nye +75 årige

18.

 Forretningsgang for behandling af tilsynsrapporter vedrørende plejecentre

19.

 Danske Ældreråds temadag om kvalitetsstandarder

20.

 Ældrerådets tilbagemeldinger fra deltagelse i kurser og konferencer

21.

 Ældrerådets budget 2014, forbrugsoversigt pr. 18. november 2014

22.

 Indkøb af iPads til ældrerådets medlemmer

23.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Danske Ældreråds formands- og næstformandsmøder

8.

 Henvendelse fra Nis. J. Vind Larsen om busdrift og trafikfølgegruppen

9.

 "Projekt "Sænkede kantsten"

10.

 Dialogmøder med formanden for teknik- og miljøudvalget

11.

 Opbakning til Madservice

12.

 Indbydelse til cafémøder om forebyggende hjemmebesøg

13.

 Ældrefest 2015

14.

 Udpegning af ældrerådsrepræsentanter til plejecentrene

15.

 Ældrerådets deltagelse i kurser, eksterne møder, konferencer m.m.

16.

 Ældrerådets mødeplan 2015

17.

 Ældrerådets indsatsområder i indeværende valgperiode 2014- 2017

18.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Kalundborg Kommunes budget 2015

8.

 Danske Ældreråds undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre medborgere

9.

 Prøvespisning hos Madservice

10.

 Redegørelse fra Trafikfølgegruppen m.m .

11.

 Projekt "Sænkede kantsten"

12.

 Bregninge Plejecenter efterlyser frivillige til at varetage aktiviteter på centret

13.

 Invitation til møde om forebyggelse af ensomhed

14.

 Invitation fra folketingsmedlem og socialdemokraternes ældreordfører Astrid Krag

15.

 Ældrerådets deltagelse i kurser, eksterne møder, konferencer m.m.

16.

 Ældrerådets budget 2014, forbrugsoversigt pr. 22. september 2014

17.

 Ældrepolitisk konference "Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?"

18.

 Konference på Christiansborg "Det gode seniorliv i landsbyen"

19.

 Afstemningsform for ældrerådsvalg

20.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Høring - Sundhedsaftalen 2015-2018

8.

 Afstemningsform for ældrerådsvalg

9.

 Brevafstemning på plejecentrene og i eget hjem

10.

 Referat fra temamøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

11.

 Ældrerådets indsatsområder i indeværende valgperiode

12.

 Udpegning af ældrerådsrepræsentanter til plejecentrene

13.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Prøvespisning hos Madservice

8.

 Ensretning af praksis for brevstemning i eget hjem

9.

 Det kommunale færdselssikkerhedsråd

10.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet ("Ældremiliarden")

11.

 Fremtidens hjemmehjælp

12.

 Dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget

13.

 Ældrerådets indsatsområder i indeværende valgperiode

14.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Dialogmøde med formanden for teknik- og miljøudvalget

8.

 Referat fra dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget

9.

 Dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget

10.

 Rapport fra Danske Ældreråds ældrepolitiske konference

11.

 Ældrerådets temamøde

12.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Vejledning om tilbud efter Sundhedsloven i Kalundborg Kommune

8.

 Dagcentertilbud i Den integrerede Pleje Område Syd efter organisationsændringer pr. 1. januar 2013

9.

 Dialogmøde med formanden for teknik- og miljøudvalget

10.

 Ældrerådets temamøde

11.

 Statens kompensation for kommunens udgifter til ældrerådsarbejdet i 2014

12.

 Forslag til budget 2014 samt forbrugsoversigt pr. 24. april 2014

13.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Opfølgende embedslægetilsyn Bregninge Plejecenter december 2013

8.

 Embedslægetilsyn på Odinscentret november 2013

9.

 Embedslægetilsyn på Høng Ældrecenter november 2013

10.

 Embedslægetilsyn Loch Ness oktober 2013

11.

 Embedslægetilsyn Raklev Plejecenter oktober 2013

12.

 Årsrapport for kommunalt tilsyn i 2013

13.

 Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed

14.

 Årsberetning magtanvendelser, Ældreområdet 2013

15.

 Orientering om ventetidsopgørelse på genoptræning efter sundhedsloven

16.

 Afstemningssteder i Høng by

17.

 Ensretning af praksis for brevstemmeafgivning

18.

 Ældrerådets arbejdsplan og indsatsområder

19.

 Prøvespisning hos Madservice

20.

 Besøg på Holbæk kommunes plejehotel Åvang i Regstrup

21.

 Motionsredskab(er) i det fri

22.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp 2014

8.

 Opfølgende embedslægetilsyn Bregninge Plejecenter december 2013

9.

 Embedslægetilsyn Raklev Plejecenter oktober 2013

10.

 Embedslægetilsyn Loch Ness oktober 2013

11.

 Høring kravspecifikationer af genbrugshjælpemidler udbud

12.

 Udbud af prisaftaler for beregning af helbredstillæg til pensionister

13.

 Støtte til individuel befordring

14.

 Hjemmehjælpskommissionens rapport

15.

 Ældrerådets besøg på kommunens plejecentre

16.

 Fritagelse for digitalpost

17.

 Fastsættelse af ældrerådets temadag(e) 2014 samt nedsættelse af arbejdsgruppe(r)

18.

 Møder med kommunalbestyrelsens gruppeformænd

19.

 Dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget

20.

 Ældrerådenes hæderspris

21.

 Ældrerådets arbejdsplan og indsatsområder

22.

 Ældrerådet vedtægter

23.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

24.

 Forretningsorden for Kalundborg Ældreråd

25.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Forebyggende hjemmebesøg

8.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014

9.

 Embedslægetilsyn på Odinscentret november 2013

10.

 Embedslægetilsyn på Høng Ældrecenter november 2013

11.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

12.

 Ældrerådet vedtægter

13.

 Forretningsorden for Kalundborg Ældreråd

14.

 Ældrerådets arbejds- og mødeform

15.

 Udpegning af repræsentant til regionsældrerådet 2014-2017

16.

 Udpegning af kontaktpersoner til bruger- og pårørenderådene på plejecentrene

17.

 Udpegning af repræsentant fra ældrerådet til byggeudvalget vedr. Plejecentret Nyvangsparken i Kalundborg

18.

 Udpegning af repræsentanter til prøvespisning hos Madservice

19.

 Udpegning af repræsentanter til det kommunale færdselssikkerhedsråd

20.

 Udpegning af repræsentanter til den kommunale trafikfølgegruppe

21.

 Ældrerådets regnskab 2013 samt budget 2014

22.

 Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2014

23.

 Telefongodtgørelse og avisabonnement

24.

 Bistand fra kommunens IKT-afdeling til ældrerådets medlemmer

25.

 Sundhedsmesse 2014

26.

 Eventuelt

    Til top