Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

14/12 30/11 26/10

  Sep - Aug - Jul

28/9 31/8

  Jun - Maj - Apr

29/6 26/5 27/4

  Mar - Feb - Jan

30/3 23/2 26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne i bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Prøvespisning hos Madservice

9.

 Forslag til kommissorium for det gode ældreliv

10.

 Dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget 2014-2017

11.

 Oplæg fra FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældresagen om værdighed i ældreplejen

12.

 Ældrerådets årsberetning 2015

13.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne i bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Viskinge-Svebølle vejen (cykelsti) og ændret sti ved jernbaneoverskæringen

9.

 Møder med kommunalbestyrelsens gruppeformænd

10.

 Valg til Ældrerådet - afstemningsform - henvendelse fra Ældrerådet

11.

 Bosætningsstrategi i Kalundborg Kommune

12.

 Bus til Bøgens Kvarter i Kalundborg

13.

 3,4 mia. kr. til styrkelse af indsatsen for sundhed og ældre

14.

 Danske Ældreråds repræsentantskabsmøder

15.

 Samskabelse af et INSP!-lignende initiativ i Kalundborg

16.

 Aktiv rehabilitering

17.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 9/2015

18.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 10/2015

19.

 Høring om forslag til sammenlægning af områderne Midt og Syd i ældreplejen

20.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne i bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Lokalpolitiet i Kalundborg

9.

 Forslag til mødeplan 2016

10.

 Kommunalt tilsyn på Enggården maj 2015

11.

 Kommunalt tilsyn på Sejerø Ældrehjem juni 2015

12.

 Sundhedsmessen 2016

13.

 Ældrepolitisk konference "Etik som grundstenen i fremtidens Ældrepleje"

14.

 Ældresagen - Sundheds- og Sygehusudvalget Region Sjælland indbyder til temadag

15.

 Bosætningsstrategi i Kalundborg Kommune

16.

 Ældrefest 2016

17.

 Identitetstyveri

18.

 Ældrerådets budget 2014-2017

19.

 Indbydelse til cafémøder om bl.a. forebyggende hjemmebesøg

20.

 Pilleemballage fra apotekerne

21.

 Fuldmagter | generalfuldmagt, specialfuldmagt, fremtidsfuldmagt

22.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 8/2015

23.

 Forskellen på Kalundborg Kommunes andel af Ældremilliarden i forhold til bevilling som en del af kommunens bloktilskud 2016

24.

 Viskinge-Svebølle vejen (cykelsti) og ændret sti ved jernbaneoverskæringen

25.

 Ældreområdets budget 2016 - Kommunalbestyrelsens budgetaftale

26.

 Oprettelse af mailadresse til Ældrerådet

27.

 Borgerhuset i Rørby

28.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne i bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Evaluering af projekt "Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade"

9.

 Rette pille i rette mund - og til rette tid

10.

 Fodgængerfelt ved Grand i Kalundborg

11.

 Dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget

12.

 Temamøde om det tværfaglige demenssamarbejde i Region Sjælland

13.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 7

14.

 Oplæg fra FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældresagen om værdighed i ældreplejen

15.

 Prøvespisning hos Madservice

16.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne i bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Dialogmøder med teknik- og miljøudvalget

9.

 Årsrapport for embedslægetilsyn på kommunens plejecentre 2014

10.

 Embedslægetilsyn på Bregninge Plejecenter oktober 2014

11.

 Embedslægetilsyn på Sejerø Ældrehjem november 2014

12.

 Kommunalt tilsyn på Bregninge Plejecenter marts 2015

13.

 Kommunalt tilsyn på Raklev Plejecenter april 2015

14.

 Kommunalt tilsyn på Bregninge Plejecenter marts 2015

15.

 Opfølgning på inspirationstur til Aalborg vedr. velfærdsteknologi

16.

 Bynær havnepark, idéer og forslag

17.

 Rette pille i rette mund - og til rette tid

18.

 Opfølgningsmøde på ensomhedsprojektet

19.

 Møder med Kommunalbestyrelsens gruppeformænd

20.

 Fodgængerfelter ved Samsø-færgen i Kalundborg

21.

 Den nye apotekerlov

22.

 Oversigtskort over de frivillige foreninger

23.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 5

24.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 6

25.

 Henvendelse om vanskelige passager for små køretøjer

26.

 Ældresagen - Sundheds- og Sygehusudvalget Region Sjælland indbyder til temadag

27.

 Temamøde om det tværfaglige demenssamarbejde i Region Sjælland

28.

 Ældreområdets budget 2016

29.

 Dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget

30.

 Hjemmeside for Ældrerådet

31.

 Formidling fra Ældrerådet til borgere og omvendt

32.

 Ældrerådets synlighed og markedsføring

33.

 Status på iPads

34.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne i bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Møder med kommunalbestyrelsens gruppeformænd

9.

 Oversigtskort over de frivillige foreninger

10.

 Kommunal tilsyn på Rørmosecentret april 2015

11.

 Kommunalt tilsyn på Bregninge Plejecenter marts 2015

12.

 Kommunalt tilsyn på Høng Ældrecenter maj 2015

13.

 Kommunalt tilsyn på Raklev Plejecenter april 2015

14.

 Referat fra årsmøde på Sejerø Ældrehjem

15.

 Prøvespisning hos Madservice

16.

 Ældrerådets repræsentation i projektgruppen for et nyt bevægelseshus i Høng

17.

 Henvendelse om vanskelige passager for små køretøjer

18.

 Aktivitetstilbud til demensramte borgere med særlige behov 2016

19.

 Langsigtet plan for udbygning af tilbud til borgere med demens jf. hensigtserklæring nr. 6 budget 2015

20.

 Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde

21.

 Rapport fra Ældrepolitisk Konference 12. maj 2015

22.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 4/2015

23.

 Ældrerådets funktion

24.

 Forslag til Ældrerådets budget 2015 samt forbrugsoversigt pr. 25. juni 2015

25.

 Tekster INFO-skærme

26.

 Møder med kommunalbestyrelsens gruppeformænd

27.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne i bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Kvalitetsstandarder for rehabiliteringsforløb efter serviceloven

9.

 EUD-reformens indflydelse på Social- og sundhedsuddannelserne

10.

 Ansøgning om støtte fra puljen "Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre"

11.

 Ledige ældre-/handicapvenlige boliger

12.

 Det gode måltid for ældre

13.

 Sansehave ved Plejecentret Jernholtparken

14.

 Danske Ældreråds og Ældre Forums undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre medborgere

15.

 Ældrerådet henter inspiration fra andre

16.

 Temadag med regionsældrerådet

17.

 Bynær havnepark, idéer og forslag

18.

 Ændring af regulativ for husholdningsaffald, høringsfrist 8. juni 2015

19.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner på Plejecentrene

5.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner i Bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Embedslægetilsyn på Enggården november 2014

9.

 Hjemmeside for Ældrerådet

10.

 Formidling fra Ældrerådet til borgere og omvendt

11.

 Ældrerådets synlighed og markedsføring

12.

 Konference 1. juni 2015 på Christiansborg "Mindre støttestrømpe - mere Pippi Langstrømpe"

13.

 Dødsbrande blandt ældre borgere

14.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 3/2015

15.

 Ældrerådets synlighed og markedsføring - medlemskab af INFO-butikken i Kalundborg

16.

 Ensomhed blandt ældre

17.

 Årsrapport vedrørende magtanvendelser 2014

18.

 Møder med Kommunalbestyrelsens gruppeformænd

19.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner på Plejecentrene

5.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner i Bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Prøvespisning hos Madservice

9.

 Embedslægetilsyn på Høng Ældrecenter november 2014

10.

 Årsrapport vedr. de kommunalt tilsyn på plejecentre samt i fritvalgsområderne.

11.

 Embedslægetilsyn på Odinscentret november 2014

12.

 Socialministeriets puljeuddeling til løft af indsats overfor ældre (ældremilliarden)

13.

 Politiske fokusområder for Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Underlægningsmusik i DR's TV-udsendelser

15.

 Cykling i Kordilgade

16.

 Ny præsentationsbrochure for Ældrerådet

17.

 Kan Ældrerådet hjælpe en journalist på Danmarks Radios velfærdsredaktion.

18.

 Danske Ældreråds mailservice nr. 2/2015

19.

 Problemer for ældre borgere, der bor i yderområder

20.

 Lokalpolitiet i Kalundborg

21.

 Dialog- og temamøde med Region Sjælland på Holbæk Sygehus

22.

 Cafémøder for 75 årige.

23.

 Proces- og tidsplan for budget 2016-2019

24.

 Dialog med formanden for Teknik- og miljøudvalget

25.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner på Plejecentrene

5.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner i Bruger- og pårørenderådene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Ældreoprør

9.

 Ældrerådets emner til Kommunalbestyrelsens planseminar 26. - 27. marts 2015.

10.

 Danske Ældreråds mailservice 1/2015

11.

 Klippekort til ekstra hjemmehjælp

12.

 Dialogmøde med formanden for Teknik- og miljøudvalget

13.

 Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 1, 2015

14.

 Danske Ældreråds repræsentantskabsmøder 2015

15.

 FN's internationale ældredag 1. oktober 2015

16.

 Formidling fra Ældrerådet til borger og omvendt.

17.

 Projekt cykel- og gangstier

18.

 Hjemmeside for Ældrerådet

19.

 Embedslægetilsyn Raklev Plejecenter 2014

20.

 Ældrerådets synlighed og markedsføring

21.

 Boligplacering af flygtninge

22.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner på Plejecentrene

5.

 Meddelelser fra Ældrerådets kontaktpersoner i Bruger- og pårørenderådet

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

8.

 Møder med kommunalbestyrelsens gruppeformænd.

9.

 Afstemningsform ved fremtidigt valg til Ældrerådet

10.

 Evaluering af Ældrerådsvalg 2013

11.

 Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

12.

 Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

13.

 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

14.

 Embedslægetilsyn Raklev Plejecenter 2014

15.

 Embedslægetilsyn Nyvangsparken juli 2014

16.

 Embedslægetilsyn Rørmosecentret juli 2014

17.

 Dialog- og temamøde om patient- og brugerinddragelse i forbindelse med den nye sundhedsaftale.

18.

 Formidling fra Ældrerådet til borger og omvendt.

19.

 Projekt cykel- og gangstier

20.

 Hjemmeside for Ældrerådet

21.

 Ældrerådets synlighed og markedsføring

22.

 Dialogmøde med Ældre- og sundhedsudvalget

23.

 Inspirationstur til Aalborg

24.

 Valg til til Danske Ældreråds bestyrelse

25.

 Eventuelt

    Til top