Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6 12/6

  Maj

28/5

  April

30/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Møde med kommunalbestyrelsens gruppeformænd

3.

 Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 28. maj 2018

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Meddelelser fra medlemmerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

9.

 Beslutning om videreførsel af Flexkort, aflastning af pårørende til borgere med demenssygdom, på baggrund af evaluering.

10.

 Evaluering af mobil blodprøvetagning

11.

 Genudbud inkontinenshjælpemidler - katetermaterialer

12.

 Udpegning af repræsentanter til prøvespisning hos Madservice

13.

 Orientering om prøvespisning hos Madservice

14.

 Orientering om billetsalg til tog og bus

15.

 Orientering om bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

16.

 Orientering fra arbejdsmøde om "Det gode og værdige ældreliv"

17.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 4, 2018

18.

 Evaluering af dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2018

19.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. september 2018

20.

 Drøftelse af borgerpakke (små foldere til borgere)

21.

 Proces- og tidsplan for budget 2019-2023

22.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med ældrerådet

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 30. april 2018

3.

 Orientering om opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Meddelelser fra medlemmerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

9.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med kommunen

10.

 Evaluering af retningslinjer for fordeling af midler fra puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet for 2019

11.

 Beslutning om møde i forhold til "Det gode og værdige ældreliv"

12.

 Drøftelse af Ældrerådets temadag 2018

13.

 Drøftelse af ønske om fremmødevalg ved næste ældrerådsvalg

14.

 Drøftelse af samarbejde med øvrige Ældreråd

15.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2018

16.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 3, 2018

17.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 19. marts 2018

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Beslutning om deltagelse i cafémøder for nye 75-årige

9.

 Beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe ifm. udarbejdelse af brochure om Ældrerådet

10.

 Beslutning om Ældrerådets budget 2018

11.

 Ansøgning om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejcentre og friplejeboliger

12.

 Drøftelse af emner til arbejdet med "Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv"

13.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsmail nr. 2/2018

14.

 Orientering om ny omfotografering af Ældrerådet til brug for oversigt og hjemmeside

15.

 Eventuelt

    Til top