Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet)

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 29/11 25/10

  Sep - Aug - Jul

30/9 27/9 2/9 30/8

  Jun - Maj - Apr

28/6 24/5 26/4

  Mar - Feb - Jan

29/3 5/3 27/2 22/2 25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra den 29. november 2019

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Udpegning af repræsentanter til prøvespisning hos Madservice

9.

 Orientering om budgetopfølgning pr. 6. december 2019

10.

 Orientering om tilsynsrapporter på ældreområdet 2019

11.

 Bemærkninger til infrastrukturplan for Kalundborg by

12.

 Orientering om ordningen med at bestille tid hos Borgerservice

13.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 7, 2019

14.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 25. oktober 2019

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af Ældrerådets temadag den 31. oktober 2019

9.

 Beslutning om evt. deltagelse i møde i valgkreds 7 - Danske Ældreråd

10.

 Beslutning - Ansøgning om pulje vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2020

11.

 Beslutning - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg §79a i lov om Social service.

12.

 Beslutning - Læger fasttilknyttet på plejecentre

13.

 Drøftelse af kommunal aflæsning af vandmålere

14.

 Orientering om Movias udfasning af køreplaner

15.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 5, 2019

16.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 6, 2019

17.

 Drøftelse af ordningen "Mobil blodprøvetagning"

18.

 Beslutning om Ældrerådets medlemsskab af INFO-Butikken

19.

 Beslutning om bilag ang. fremmødevalg

20.

 Drøftelse af Ældrerådets årsberetning 2019

21.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 27. og 30. september 2019

3.

 Meddelelser fra formand og næstformand

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af Ældrerådets temadag den 23. oktober 2019

9.

 Orientering om Ældrerådets deltagelse i cafémøder for nye 75-årige

10.

 Drøftelse af ønske om fremmødevalg ved næste ældrerådsvalg

11.

 Drøftelse af besøg/afholdelse af ældrerådsmøder på plejecentre i 2020

12.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om ældreområdets budget 2020

3.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 30. august 2019 og 2. september 2019

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 2. september 2019

9.

 Værdighedspolitik 2018 - Ensomhed

10.

 Orientering om temadage 2019

11.

 Orientering om høring af den nye udviklingsstrategi 2019

12.

 Orientering om budgetopfølgning pr. 20. september 2019

13.

 Plan for besøg/afholdelse af ældrerådsmøder på plejecentre i 2020

14.

 Beslutning af mødeplan for 2020

15.

 Beslutning om ekskursion til Demenslandsbyen i Svendborg

16.

 Status og evaluering af de seneste prøvespisninger hos Madservice

17.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 28. juni 2019

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Udpegning af repræsentanter til prøvespisning hos Madservice

9.

 Akutpladser i Kalundborg Kommune

10.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 3, 2019

11.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 4, 2019

12.

 Orientering om temadage 2019

13.

 Besøg fra Geriatrisk Team

14.

 Beslutning om møde med økonomistaben

15.

 Beslutning om mødeplan for 2020

16.

 Beslutning om deltagelse i Danske Ældreråds temadag i efteråret 2019

17.

 Forberedelse til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 2. september 2019

18.

 Ældrerådets kommentar til handleplan for aktivitet og bevægelse

19.

 Forslag til ændret valgmetode til ældrerådsvalget 2021

20.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om KLK v/ direktør Søren Ole Sørensen

3.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 24. maj 2019

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Meddelelser fra medlemmerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

9.

 Orientering om sagsgangen fra visitation af ældrebolig til opkrævning

10.

 Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

11.

 Værdighedsmidler 2020 - budget 2020

12.

 Beslutning om deltagelse i café-møder om opsøgende og forebyggende hjemmebesøg

13.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Orientering om prøvespisning i hjemmet (mad fra Madservice)

15.

 Proces- og tidsplan for budget 2020-2023

16.

 Orientering om budgetopfølgning pr. 24. juni 2019

17.

 Status på temadage 2019

18.

 Orientering om adgangsforhold på kommunens genbrugsstationer

19.

 Drøftelse af idrætsstrategi for Kalundborg Kommune 2020-2030

20.

 Orientering om brandsikkerhed på plejehjem

21.

 Drøftelse af indsats- og fokusområder

22.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 26. april 2019

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Evaluering af Ældrerådets møde og ekskursion på Sejerø den 26. april 2019

9.

 Beslutning om udpegning af ny kontaktperson til Rørmosecentret

10.

 Orientering fra arbejdsgruppen ang. planlægning af temadage 2019

11.

 Drøftelse af brandsikkerhed på plejehjem

12.

 Drøftelse af adgangsforhold på kommunens genbrugsstationer

13.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde den 29. marts 2019

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Orientering fra arbejdsgruppen ang. planlægning af temadag(e) 2019

9.

 Drøftelse af eventuel ny brochure til borgerne om Ældrerådet

10.

 Drøftelse af spørgsmål ang. opkrævning af betaling/indskud for demente

11.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 2, 2019

12.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møder 22. og 27. februar 2019 og 5. marts 2019

5.

 Meddelelser fra formanden

6.

 Meddelelser fra medlemmerne

7.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

8.

 Meddelelser fra sekretariatet

9.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

10.

 Evaluering af dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 27. februar 2019

11.

 Evaluering af dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2019

12.

 Drøftelse af Ældrerådets ekskursion til Sejerø den 26. april 2019

13.

 Beslutning ang. Ældrerådets temadag(e) 2019

14.

 Beslutning om Ældrerådets ekskursion til Svendborg i efteråret 2019

15.

 Beslutning om evt. deltagelse i Folkemøde i Høng 2019

16.

 Beslutning om tidspunkt for deltagelse i ældrerådsmøde v/ sygeplejerske fra Geriatrisk Team

17.

 Beslutning om tidspunkt for deltagelse i ældrerådsmøde med forklaring på opkrævning for ophold på plejecenter

18.

 Beslutning om tidspunkt for deltagelse i ældrerådsmøde v/ direktør Søren Ole Sørensen

19.

 Beslutning om ansøgning ang. prøvespisning i hjemmet

20.

 Beslutning om Værdighedspolitik 2018 - 2021

21.

 Høringsmateriale ifm genudbud af diabetes hjælpemidler bevilget efter SL §112

22.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde i Ældrerådet den 25. januar 2019

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Ældrerådets budget 2019

9.

 Drøftelse af manglende køreplaner ved busstoppestederne

10.

 Beslutning om prøvespisning i hjemmet

11.

 Beslutning om evt. deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april 2019 i Nyborg

12.

 Beslutning om deltagelse i café-møder om opsøgende og forebyggende hjemmebesøg

13.

 Drøftelse af trafiksikkerhed i Høng Midtby

14.

 Orientering om betaling for ophold

15.

 Orientering om nyt bevægelseshus i Høng

16.

 Orientering - Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 1, 2019

17.

 Orientering om årsrapport vedr. magtanvendelser 2018

18.

 Opfølgning på tilsynsrapporter på ældreområdet, andet halvår 2018

19.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Eventuelle bemærkninger til referat fra møde i Ældrerådet den 17. december 2018

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne på plejecentrene

6.

 Meddelelser fra sekretariatet

7.

 Meddelelser fra Regionsældrerådet

8.

 Ældrerådets regnskab 2018

9.

 Orientering om prøvespisning hos Madservice

10.

 Udpegning af repræsentanter til prøvespisning hos Madservice

11.

 Beslutning om prøvespisning i hjemmet

12.

 Drøftelse af emner til dialogmøde mellem Ældrerådet, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

13.

 Drøftelse af emner til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Forslag til emner til videre bearbejdning af Ældrerådets medlemmer

15.

 Ældrerådets årsberetning 2018

16.

 Drøftelse af fremtidige ekskursioner til ældrecentre

17.

 Høring - Sundhedsaftale 2019-2023

18.

 Eventuelt

    Til top