Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

3/3

  Februar

3/2

  Januar

6/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

3.

 Regnskab 2020 - Børn- og Familieudvalget

4.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning om bevilling af udviklingspuljemidler til IT-læring på Høng Skole

6.

 Drøftelse af analyse af elevernes socioøkonomiske baggrund i Kalundborg Kommune

7.

 Orientering om elevers faglighed og trivsel under nedlukningen

8.

 Orientering om Home-Start i Kalundborg Kommune

9.

 Orientering om Lær for Livet

10.

 Orientering om projektorganisering og procesplan for Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale 2021-2026

11.

 Forslag fra Socialdemokratiet om drøftelse af de negative konsekvenser, som den lange nedlukning har haft og fortsat har

12.

 Forslag fra Socialdemokratiet og SF om drøftelse af spørgsmål til udvalget

13.

 Gensidig orientering

14.

 Underskriftsark

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 pr. 31.12 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen - skoleåret 2019/20 i høring

4.

 Beslutning om at sende Folkeskolestrategi i høring

5.

 Beslutning vedrørende skoleindskrivning 2021/2022

6.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til en uddannelses- og lærlingemesse

7.

 Fremtidens aflastning - Kildebo

8.

 Orientering om nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie

9.

 Orientering om minimumsnormering, nyt tilsyn, kvalitetsløft mv. på skole og dagtilbud som følge af finanslov 2021

10.

 Gensidig orientering

11.

 Underskriftsark

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 pr. 30.11. Børn- og Familieudvalget

3.

 Drøftelse af Børn og Unge Topmødet 2021

4.

 Drøftelse af udkast til ny folkeskolestrategi

5.

 Gensidig orientering

6.

 Underskriftsark

    Til top