Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

5/5

  April

7/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 31. marts

4.

 Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2022

5.

 Beslutning om program for Børn- og Familieudvalgets besøgsdag den 2. juni 2021

6.

 Beslutning om dagtilbud og SFO 2021

7.

 Orientering om sagsbehandlingsfrister i Fagcenter Børn og Familie

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 28. februar 2021

3.

 Fremtidens aflastning - Kildebo

4.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket fundament for valg af ungdomsuddannelse

6.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til Skills butik i Høng

7.

 Beslutning om godkendelse af Folkeskolestrategi med høringssvar

8.

 Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2019/2020 med høringssvar

Lukket punkt

9.

 Orientering om resultaterne i de nationale test

10.

 Orientering om indsatser for fagligt løft og trivsel på skolerne

11.

 Forslag fra Socialdemokratiet og SF om mulighed for undersøgelser af forældretilfredsheden i folkeskolerne

12.

 Gensidig orientering

13.

 Underskriftsark

    Til top