Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 5/11 1/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 4/6 7/5 2/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 5/2 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.10.14 - Børn og Familieudvalget

3.

 Etablering af landsbyordning i Kirke-Helsinge

4.

 Oplæg til organisering af ledelsen af Sejerø Skole og Børnehus

5.

 Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

6.

 Ansøgning til implementeringspuljen om etablering af aktivitets- og naturformidlingsområde ved Løve skole

7.

 Udmøntning af budget 2015 vedrørende indkøb af IT-udstyr til skolerne

8.

 Evaluering af projekt på Tømmerup Skole vedr. særlige inklusionsfremmende undervisningsredskaber

9.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune

10.

 Orientering om første års evaluering af Ungestrategien

11.

 Meddelelser til efterretning

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30.09.14 - Børn og Familieudvalget

3.

 Revision af retningslinjer for pladsanvisning

4.

 Ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 2014

5.

 Orientering om udvikling i nøgletal på børn- og familieområdet

6.

 Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet

7.

 Retningslinier befordring af elever i folkeskolen

8.

 Opfølgning på Budgetaftale 2015 - 2018

9.

 Evaluering af lukkedage og koordineret ferieåbent i SFO

10.

 Orientering om Kommissorium for analyse af Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

11.

 Orientering om første års evaluering af Ungestrategien

12.

 Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet 2014

13.

 Meddelelser til efterretning

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Oplæg om arbejdet med at etablere Specialskolen Svallerup

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.08.14 - Børn og Familieudvalget

4.

 Tilpasning af myndigheds- og pædagogisk tilsyn i dagplejeordninger

5.

 Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

6.

 Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler

7.

 Evaluering af Børn- og Familieudvalgets eksterne møder i efteråret 2014

8.

 Status over indskrevne børn i daginstitutioner i Kalundborg Kommune

Lukket punkt

9.

 Børnehaven Hækkemosen

10.

 Forslag til mødeplan 2015

11.

 Meddelelser til efterretning

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Opfølgning på Folkeskolereform

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.07.14 - Børn og Familieudvalget

4.

 Ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet

5.

 Svallerup Skole søger implementeringspuljen om støtte til afholdelse af kurser, der skal understøtte inklusionen

6.

 Revision af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen

7.

 Forskudte valg hvert andet år i skolebestyrelsen

8.

 Indskrevne børn i SFO

9.

 Orientering om det forberedende arbejde med udviklingen af folkeskolens kvalitetsrapport

Lukket punkt

10.

 Børnehuset Troldehøj

11.

 Meddelelser til efterretning

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Analyse af sprogindsatsen i Kalundborg Kommune

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.05.14 - Børn og Familieudvalget

4.

 Ansøgning til Udviklingspuljerne på skole - og dagtilbudsområdet 2014

5.

 Delegering af beslutningskompetence vedrørende valgfag i Folkeskolen

6.

 Ansøgning til implementeringspuljen fra Gørlev Skole vedrørende inventar til SFOII

7.

 Efteruddannelse af pædagoger og lærere ved folkeskolen i Kalundborg Kommune

8.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune

9.

 Præsentation af skoleområdet

10.

 Styringsaftale 2015 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

11.

 Meddelelser til efterretning

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ansøgning om dispensation i forbindelse med omlægning af SFO tilbud fra Løve-Ørslev Skole

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Opfølgning på Folkeskolereform

3.

 Status på analyse af tilbud og niveau i Ungdomsskolen

4.

 Budgetopfølgning pr. 30.04.14 - Børn og Familieudvalget

5.

 Etablering af vuggestuepladser i Odinsborgen- Børnehusene- Team Høng

6.

 Omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden

7.

 Ansøgning til udviklingspuljen vedrørende projekt opdagende skrivning

8.

 Orientering om rekruttering af plejefamilier

9.

 Henvendelse fra Fællesbestyrelsen for Sejerø Skole og Børnehus

10.

 Ansøgning fra Rynkevangskolen om forskudt skolebestyrelsesvalg hvert 2. år

11.

 Evaluering af idrætscertificering af Nyrupskolens SFO

12.

 Forslag fra Enhedslisten vedrørende Nyrupskolen

13.

 Proces for etablering af Ungeråd

14.

 Opfølgning på UU seminar og overvejelser om fremtidige kerneopgaver

15.

 Orientering om ansøgning til Undervisningsministeriet vedrørende samarbejde mellem Musisk Skole og en folkeskole

16.

 Meddelelser til efterretning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Opfølgning på Folkeskolereform

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.03.14 - Børn og Familieudvalget

4.

 Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015

5.

 Etablering af vuggestuepladser i Odinsborgen - Børnehusene Team Høng

6.

 Omlægning af tilbuddene under Børnehusene ved Fjorden

7.

 Kvalitetsrapport indenfor dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune

8.

 Ansøgning om tilskud til sommersjov 2014

9.

 Godkendelse af valgfag ved Kr. Helsinge Skole

10.

 Ændringer i styrelsesvedtægter vedrørende skolebestyrelser

11.

 Procesplan for udmøntning af Folkeskolereformen

12.

 Ungeråd

13.

 Evaluering af forsøg med e-bogslæsere på Hvidebækskolen

14.

 Evaluering af idrætscertificering Rørby Skoles SFO

15.

 Introduktion til Børn- og ungeområdets partnerskabsholdere

16.

 Opfølgning på Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalg samt Ældre- og Sundhedsudvalg

17.

 Orientering om ansøgning til A. P Møllerfondens Folkeskoledonation

18.

 Evaluering af udvalgets eksterne møder i foråret 2014

19.

 Opfølgning på udvidet introduktion til Udvalgets område

20.

 Meddelelser til efterretning

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Opfølgning på Folkeskolereform

3.

 Budgetopfølgning pr. 28.02.14 - Børn og Familieudvalget

4.

 Opgørelse over de samlede afsatte midler til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

5.

 Opgørelse over antal ansøgninger om skoleudsættelse

6.

 Spørgsmål vedrørende skolerne i Kalundborg Kommune

7.

 Forslag om spørgeskema til forældrebestyrelserne i de kommunale daginstitutioner

8.

 Ansøgning fra Nyrupskolen om forskudt valg hvert 2. år

9.

 Opfølgning på etablering af nyt 10. klasse tilbud ved skolerne i Høng

10.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune

11.

 Godkendelse af beredskabsplan til forebyggelse af overgreb mod børn og unge.

12.

 Meddelelser til efterretning

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget omkring forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for børn og unge.

3.

 Budgetopfølgning 2014 - Børn og Familieudvalget

4.

 Regnskab 2013 - Børn og Familieudvalget

5.

 Regnskaber for de selvejende dagtilbud 2013

6.

 Muligheder for placering af Specialskole, behandling med høringssvar

7.

 Ansøgning til udviklingspuljen vedrørende samarbejde mellem Musisk skole og en folkeskole

8.

 Raklev skole søger om om afholdelse af forskudte valg hver andet år

9.

 Børn- og Familieudvalget - Udvalgets eksterne møder i 2014

10.

 Ansøgning fra Høng Skole om fravigelse af regler for oprettelse af klasser i 2014/2015

11.

 Alternativ placering af SFO tilbud i Laden - Høng

12.

 Ændringer i styrelsesvedtægter vedrørende skolebestyrelser

13.

 Introduktion til børne- og ungeområdets partnerskabsholdere

14.

 Oplæg på baggrund af fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget

15.

 Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2015

16.

 Meddelelser til efterretning

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget omkring Folkeskolereformen

3.

 Budgetopfølgning 2013 - Børn og Familieudvalget

4.

 Oplæg til organisering af fritidstilbuddet for elever fra 5. og 6. klasse - Med høringssvar

5.

 Udviklingspulje 2014 for skoleområdet

6.

 Folkeskolereform - Oplæg til mål og styringsparametre - Med høringssvar

7.

 Muligheder for placering af Specialskole

8.

 Skoleindskrivning 2014/2015

Lukket punkt

9.

 Skoleindskrivning 2014/2015

10.

 Orientering om arbejdet med inklusion

11.

 Temaaften som introduktion til Udvalgets område

12.

 Udvalgets eksterne møder i 2014

13.

 Meddelelser til efterretning

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Udvalgets sammensætning

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

5.

 Forslag til mødeplan 2014

6.

 Indstillingsudvalg

7.

 Trafik- og kørselsudvalg

8.

 Udvalgets møder med forældrevalgte i dagtilbud og skoler i 2014

9.

 Konference om mål og indsatser for ungdommes uddannelsesvejledning

10.

 Orientering om Børnetopmødet 2014

11.

 Introduktion til udvalgets område

12.

 Budgetopfølgning 2013 - Børn og Familieudvalget

13.

 Hvidbog på baggrund af Kalundborgmødet

14.

 Forslag til frivilligstrategi

15.

 Styringsaftale 2014

16.

 Meddelelser til efterretning

    Til top