Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 7/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

5/9 8/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 2/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

7/3 7/2 9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Børn- og Familieudvalget

3.

 Administrationsbidrag vedr. den tidligere selvejende institution Krudthuset

4.

 Beslutning om håndtering af klager om mobning

5.

 Beslutning om ordblindeindsats

6.

 Beslutning om etablering af en Forældrerepræsentation i forbindelse med Stærke Børnefællesskaber

7.

 Beslutning om rammer for samarbejdet mellem dagtilbud og skoler for at sikre gode overgange

8.

 Drøftelse af implementering af forsøg med tolærerordning

9.

 Drøftelse af tema og dagsorden til dialogdag 21. februar 2019

10.

 Orientering om etablering af Snertinge Børnehus

11.

 Orientering om omgørelsesprocenter på det sociale område i 2017

12.

 Gensidig orientering

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om ændringer i planen for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

3.

 Budgetopfølgning pr. 30 september 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om fælles sundhedspolitik på skoleområdet

5.

 Beslutning vedrørende årshjul for arbejdet med BørnUngeLiv i Kalundborg Kommune

6.

 Beslutning om takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel

7.

 Beslutning om godkendelse af etablering af privatinstitutionen Friluftsgården

8.

 Beslutning om fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

9.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

10.

 Orientering om "Folkeskolen uden fravær"

11.

 Orientering om indsatser for ordblindhed

12.

 Gensidig orientering

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

4.

 Beslutning om institutionssammenlægning med høringssvar

5.

 Beslutning om godkendelse af plan for forbedring af resultater i folkeskolen med høringssvar

6.

 Beslutning om forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet efter høring

7.

 Beslutning om godkendelse af principper for stærke børnefællesskaber med høringssvar

8.

 Beslutning om samarbejde med LIFE-initiativet

9.

 Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018

10.

 Beslutning af mødeplan for 2019

11.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.

12.

 Spørgsmål fra Kommunalbestyrelsesmedlem vedrørende STU

13.

 Orientering om projekt styrket inddragelse af børn og unge i egen sag

14.

 Gensidig orientering

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og de faglige organisationer

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om at sende forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet i høring

5.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for tilsyn med daginstitutioner

6.

 Beslutning om godkendelse af nye retningslinjer for pladsanvisningen

7.

 Beslutning om uddelegering af kompetence til at beslutte indhold i SFO inden skolestart

8.

 Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler

9.

 Beslutning om dagtilbudsområdet

10.

 Drøftelse om evaluering af første halvår i Børn- og Familieudvalget

11.

 Orientering om "Kommunernes Trafiktest"

12.

 Orientering om tværsektorielt projekt med Børne- og ungdomspsykiatrien

13.

 Gensidig orientering

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Sundhedstjenesten

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om at sende principper for stærke børnefællesskaber i høring

5.

 Beslutning om at sende plan for forbedring af resultater i folkeskolen i høring

6.

 Orientering om ændringer i dagtilbudsloven

7.

 Beslutning om godkendelse af anbefalinger i analyse af elevfravær

8.

 Beslutning om prioritering af §18-midler i 2019

9.

 Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg

10.

 Orientering om valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2018

11.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2018

12.

 Orientering om etablering af et fælles elevråd

13.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet den 8. august kl. 19.00

Lukket punkt

14.

 Institutionssammenlægning

15.

 Gensidig orientering

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om rekruttering af lærere og herunder Teach First programmet for at sikre kvalitet i folkeskolen

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om økonomiske ændringer som konsekvens af den nye dagtilbudslov

5.

 Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

6.

 Beslutning om budgettilpasning på STU-området

7.

 Beslutning om opnormering af vuggestuepladser i Kirke Helsinge og Mælkebøtten

8.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen

9.

 Drøftelse af principper for stærke børnefællesskaber

10.

 Drøftelse af plan for forbedring af kvalitet i folkeskolen

11.

 Drøftelse af Børn- og Familieudvalgets møde med skolebestyrelser den 2. maj

12.

 Orientering om ansøgning til satspuljeprojekt

Lukket punkt

13.

 Institutionssammenlægning

14.

 Gensidig orientering

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om kåring af vinder i elevrådskonkurrence

3.

 Beslutning om at sende forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet i høring

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning om økonomi i forbindelse med lukning af Røsnæs Skole

6.

 Beslutning om den fremtidige organisering af tilsynet med daginstitutioner

7.

 Beslutning om procedure vedrørende forældres retskrav om en ordblindetest

8.

 Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for privatinstitutionen De 4 årstider

9.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen

10.

 Drøftelse af Børn- og Familieudvalgets møde med forældrebestyrelser i dagtilbud den 7. marts 2018

11.

 Gensidig orientering

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. april 2018 kl. 15.00

3.

 Beslutning om godkendelse af "Analyse af STU-området" med høringssvar

4.

 Introduktion til Ungeområdet og Børn- og Familieområdet

5.

 Budgetopfølgning pr. 28.02.18 Børn- og Familieudvalget

6.

 Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

7.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til afholdelse af Ungekonferencen og Kalundborgmødet

8.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18 med høringssvar

9.

 Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

10.

 Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

11.

 Beslutning om deltagelse i satspuljeprojekt

12.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med skolebestyrelser den 2. maj 2018

13.

 Opfølgning på dialogmødet med forældrebestyrelserne den 7. marts 2018

14.

 Drøftelse af mulig tilmelding til Junior Talent

15.

 Orientering om udarbejdelse af strategi på naturfagsområdet

16.

 Orientering om møde i Uddannelsesrådet

17.

 Orientering om arbejdet med gode overgange fra dagtilbud til skole

18.

 Meddelelser til efterretning

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til dagtilbudsområdet og børn- og familieområdet

3.

 Budgetopfølgning 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Regnskab 2017 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning om fælles koordineret pasning i dagtilbudsområderne med høringssvar

6.

 Drøftelse af mulighed for at videreføre samarbejde med Teach First om rekruttering af lærere

7.

 Opfølgning på dialogmøde med skolebestyrelsesformænd den 7. februar 2018

8.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 31. december 2017

9.

 Orientering om handlingsplaner til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

10.

 Orientering om processen i forbindelse med kvalitet i folkeskolen

11.

 Meddelelser til efterretning

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til folkeskoleområdet

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.12.17 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om godkendelse af Evaluering af inklusionsstrategien med høringssvar

Lukket punkt

5.

 Orientering på folkeskoleområdet

6.

 Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen i høring

7.

 Beslutning om godkendelse af skoleindskrivning 2018/2019

8.

 Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-2022

9.

 Beslutning om igangsættelse af elevrådskonkurrence

10.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med forældrebestyrelser den 7. marts 2018

11.

 Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af Vesterbjerggård og Hækkemosen

12.

 Beslutning i forhold til deltagelse i den politiske sundhedskonference om Sundhedsaftale 2019-2023

13.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. april 2018

14.

 Orientering om arbejdet med ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

15.

 Orientering om skolebestyrelsesvalg 2018

16.

 Meddelelser til efterretning

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Børn- og Familiudvalgets område

3.

 Budgetopfølgning pr. 30.11.17 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om Børn- og Familieudvalgets dialogmøder med samarbejdspartnere i 2018

5.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med skolebestyrelsesformænd den 7. februar 2018

6.

 Opsamling på Ungekonferencen og Kalundborg-mødet 2017

7.

 Indstillingsudvalg

8.

 Trafik- og Kørselsudvalg

9.

 Meddelelser til efterretning

    Til top