Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

7/2

  Januar

9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til dagtilbudsområdet og børn- og familieområdet

3.

 Budgetopfølgning 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Regnskab 2017 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning om fælles koordineret pasning i dagtilbudsområderne med høringssvar

6.

 Drøftelse af mulighed for at videreføre samarbejde med Teach First om rekruttering af lærere

7.

 Opfølgning på dialogmøde med skolebestyrelsesformænd den 7. februar 2018

8.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 31. december 2017

9.

 Orientering om handlingsplaner til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

10.

 Orientering om processen i forbindelse med kvalitet i folkeskolen

11.

 Meddelelser til efterretning

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til folkeskoleområdet

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.12.17 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om godkendelse af Evaluering af inklusionsstrategien med høringssvar

Lukket punkt

5.

 Orientering på folkeskoleområdet

6.

 Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen i høring

7.

 Beslutning om godkendelse af skoleindskrivning 2018/2019

8.

 Beslutning om godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Kalundborg Nord i perioden 2018-2022

9.

 Beslutning om igangsættelse af elevrådskonkurrence

10.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med forældrebestyrelser den 7. marts 2018

11.

 Beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til sammenlægning af Vesterbjerggård og Hækkemosen

12.

 Beslutning i forhold til deltagelse i den politiske sundhedskonference om Sundhedsaftale 2019-2023

13.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. april 2018

14.

 Orientering om arbejdet med ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

15.

 Orientering om skolebestyrelsesvalg 2018

16.

 Meddelelser til efterretning

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Børn- og Familiudvalgets område

3.

 Budgetopfølgning pr. 30.11.17 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om Børn- og Familieudvalgets dialogmøder med samarbejdspartnere i 2018

5.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med skolebestyrelsesformænd den 7. februar 2018

6.

 Opsamling på Ungekonferencen og Kalundborg-mødet 2017

7.

 Indstillingsudvalg

8.

 Trafik- og Kørselsudvalg

9.

 Meddelelser til efterretning

    Til top