Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

2/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om rekruttering af lærere og herunder Teach First programmet for at sikre kvalitet i folkeskolen

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om økonomiske ændringer som konsekvens af den nye dagtilbudslov

5.

 Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

6.

 Beslutning om budgettilpasning på STU-området

7.

 Beslutning om opnormering af vuggestuepladser i Kirke Helsinge og Mælkebøtten

8.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen

9.

 Drøftelse af principper for stærke børnefællesskaber

10.

 Drøftelse af plan for forbedring af kvalitet i folkeskolen

11.

 Drøftelse af Børn- og Familieudvalgets møde med skolebestyrelser den 2. maj

12.

 Orientering om ansøgning til satspuljeprojekt

Lukket punkt

13.

 Institutionssammenlægning

14.

 Gensidig orientering

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om kåring af vinder i elevrådskonkurrence

3.

 Beslutning om at sende forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet i høring

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning om økonomi i forbindelse med lukning af Røsnæs Skole

6.

 Beslutning om den fremtidige organisering af tilsynet med daginstitutioner

7.

 Beslutning om procedure vedrørende forældres retskrav om en ordblindetest

8.

 Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for privatinstitutionen De 4 årstider

9.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen

10.

 Drøftelse af Børn- og Familieudvalgets møde med forældrebestyrelser i dagtilbud den 7. marts 2018

11.

 Gensidig orientering

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. april 2018 kl. 15.00

3.

 Beslutning om godkendelse af "Analyse af STU-området" med høringssvar

4.

 Introduktion til Ungeområdet og Børn- og Familieområdet

5.

 Budgetopfølgning pr. 28.02.18 Børn- og Familieudvalget

6.

 Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

7.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til afholdelse af Ungekonferencen og Kalundborgmødet

8.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18 med høringssvar

9.

 Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Privatinstitutionen Bondegården

10.

 Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

11.

 Beslutning om deltagelse i satspuljeprojekt

12.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med skolebestyrelser den 2. maj 2018

13.

 Opfølgning på dialogmødet med forældrebestyrelserne den 7. marts 2018

14.

 Drøftelse af mulig tilmelding til Junior Talent

15.

 Orientering om udarbejdelse af strategi på naturfagsområdet

16.

 Orientering om møde i Uddannelsesrådet

17.

 Orientering om arbejdet med gode overgange fra dagtilbud til skole

18.

 Meddelelser til efterretning

    Til top