Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

5/9

  August

8/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og de faglige organisationer

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om at sende forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet i høring

5.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for tilsyn med daginstitutioner

6.

 Beslutning om godkendelse af nye retningslinjer for pladsanvisningen

7.

 Beslutning om uddelegering af kompetence til at beslutte indhold i SFO inden skolestart

8.

 Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler

9.

 Beslutning om dagtilbudsområdet

10.

 Drøftelse om evaluering af første halvår i Børn- og Familieudvalget

11.

 Orientering om "Kommunernes Trafiktest"

12.

 Orientering om tværsektorielt projekt med Børne- og ungdomspsykiatrien

13.

 Gensidig orientering

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Introduktion til Sundhedstjenesten

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om at sende principper for stærke børnefællesskaber i høring

5.

 Beslutning om at sende plan for forbedring af resultater i folkeskolen i høring

6.

 Orientering om ændringer i dagtilbudsloven

7.

 Beslutning om godkendelse af anbefalinger i analyse af elevfravær

8.

 Beslutning om prioritering af §18-midler i 2019

9.

 Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg

10.

 Orientering om valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2018

11.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2018

12.

 Orientering om etablering af et fælles elevråd

13.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet den 8. august kl. 19.00

Lukket punkt

14.

 Institutionssammenlægning

15.

 Gensidig orientering

    Til top