Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

6/3

  Februar

6/2

  Januar

23/1 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning januar 2019 Børn- og Familieudvalget

3.

 Regnskab 2018 - Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om at sende muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole i høring

5.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018 med høringssvar

Lukket punkt

6.

 Orientering om resultaterne i de nationale tests

7.

 Beslutning om flytning af 10. klasse med høringssvar

8.

 Beslutning om ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud med høringssvar

9.

 Drøftelse af dialogdag 21. februar 2019

10.

 Drøftelse om at alle unge er uddannelsesparate

11.

 Beslutning i forbindelse med reform af folkeskolereformen

12.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. april 2019 kl. 16.00

13.

 Orientering om beslutningsprocessen i forbindelse med LEAPS i Kalundborg Kommune

14.

 Gensidig orientering

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning december 2018 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om at sende Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud i høring

4.

 Beslutning vedrørende skoleindskrivning 2019/2020

5.

 Beslutning om flytning af 10. klasse

6.

 Drøftelse af Ungekonferencen og Kalundborgmødet 2019

7.

 Drøftelse af forslag til anvendelse af udviklingspuljerne

8.

 Orientering om nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie

9.

 Orientering om VIVE rapport Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018

10.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 31. december 2018

11.

 Gensidig orientering

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om midtvejsevaluering af motorikindsats

3.

 Budgetopfølgning 2018 pr. 30 november Børn- og Familieudvalget

4.

 Drøftelse af Ungekonferencen og Kalundborgmødet

5.

 Beslutning om at sende forslag til ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud i høring

6.

 Beslutning om ordning med tilskud til ordblindeefterskoler

7.

 Beslutning om at sende kvalitetsrapport for folkeskolen i høring

8.

 Orientering om henvendelse fra Raklev Skole

9.

 Gensidig orientering

    Til top