Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6

  April

30/4 3/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om vejledningsindsatsen i grundskolen (UU)

3.

 Beslutning om etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) i Kalundborg Kommune

4.

 Budgetopfølgning april 2019 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning om LEAPS på Raklev Skole med høringssvar

6.

 Beslutning om nye styrelsesvedtægter for daginstitutionsområderne med høringssvar

7.

 Beslutning om model for drift af 10. klasse med høringssvar

8.

 Beslutning vedrørende justering af folkeskoleloven

9.

 Beslutning om ny naturfagsstrategi

10.

 Orientering om udviklingspuljen

11.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

12.

 Gensidig orientering

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om indsats ved ordblindhed

3.

 Budgetopfølgning marts 2019 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om at sende modeller for 10. klasse i høring

5.

 Drøftelse af elevrådskonkurrence 2019/2020

6.

 Muligheder for servicereduktioner for 0,5% af udvalgets serviceramme

7.

 Orientering om den tidlige indsats for 0-2 årige børns læring og udvikling

8.

 Orientering om tidlige indsatser i Fagcenter Børn og Familie

9.

 Orientering om brev fra Undervisningsministeren vedrørende uddannelsesparathed

10.

 Gensidig orientering

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Orientering vedr. misbrugsområdet

4.

 Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK

5.

 Budgetopfølgning februar 2019 Børn- og Familieudvalget

6.

 Beslutning om at sende ny styrelsesvedtægt for daginstitutionsområderne i høring

7.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport 2018 for dagtilbud med høringssvar

8.

 Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen De 4 årstider

9.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for tilsyn med dagplejen

10.

 Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Hobitten

11.

 Beslutning om midlertidig opnormering af Børnehuset Spiren

12.

 Beslutning om godkendelse af beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

13.

 Beslutning om anlægsbevilling til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave

14.

 Drøftelse af proces vedrørende ny børne- og ungepolitik

15.

 Drøftelse af Udviklingsstrategi 2019 og FN's 17 Verdensmål

16.

 Drøftelse af fordeling af midler til stærke børnefællesskaber

17.

 Drøftelse af fremtidig ordblindeindsats LæseskriveCenter Kalundborg

18.

 Drøftelse af frihedsforsøg for folkeskoler

19.

 Orientering om ny daginstitution i Buldervang

20.

 Orientering om sundhedstjek af anbragte børn

21.

 Gensidig orientering

    Til top