Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

4/9

  August

7/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

3.

 Budgetopfølgning juli 2019 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om at sende ferieplan for kommunens skolevæsen 2020/2021 og 2021/2022 i høring

5.

 Beslutning af mødeplan for 2020

6.

 Orientering om status på revideret anvendelse af kompetencehjulet

7.

 Orientering om kortlægning af medarbejdernes og børnenes tid i daginstitutioner

8.

 Orientering om Trafiktest 2019

9.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2019

10.

 Orientering om fælles indsats med professionel kapital

11.

 Orientering om evaluering af bevægelsesbørnehaver i Børnehusene Team Høng

12.

 Orientering om rammerne for evaluering af forsøg med tolærerordning

13.

 Orientering om styrket forældreansvar for elevers fravær i folkeskolen

14.

 Gensidig orientering

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning maj 2019 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om at sende styrelsesvedtægten for Kalundborg Kommunes skolevæsen i høring

4.

 Beslutning om bevilling af midler til lærlinge- og uddannelsesmesse

5.

 Beslutning om fremtidig organisering af Børn- og Familieudvalgets dialogmøder

6.

 Beslutning om Fælleselevrådets organisering i skoleåret 2019/2020

7.

 Beslutning om prioritering af § 18 midler i 2020

8.

 Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik

9.

 Orientering om inklusion

10.

 Orientering om Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses økonomi

11.

 Gensidig orientering

    Til top