Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12

  November

6/11

  Oktober

2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning oktober 2019 Børn- og Familieudvalget

3.

 Orientering om økonomi på Børn- og Familieudvalgets område

4.

 Beslutning om overflytning af ungevejledningen (UU) fra Børn, Læring og Uddannelse til Jobcentret

5.

 Beslutning om anlægsbevilling til Bæredygtige Læringsmiljøer i Rørbyområdet

6.

 Beslutning vedr. anbefalinger fra politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

7.

 Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik

8.

 Drøftelse af udviklingspuljerne

9.

 Drøftelse af CEPOS undervisningseffekt 2019

10.

 Drøftelse af midtvejsevaluering af Børn- og Familieudvalget

11.

 Orientering om registrering af elevers fravær

12.

 Gensidig orientering

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om kåring af vinder i elevrådskonkurrence

3.

 Budgetopfølgning september 2019 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om godkendelse af ferieplan for kommunens skolevæsen 2020/2021 og 2021/2022

5.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for hygiejne og sikkerhed for kommunale, selvejende og private dagtilbud

6.

 Beslutning om godkendelse af retningslinjer for pladsanvisningen

7.

 Drøftelse af inspirationsbesøg på Signaturskolen Kvaglund

8.

 Orientering om etablering af skoletjeneste

9.

 Gensidig orientering

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om status på den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU)

3.

 Budgetopfølgning 2019 august Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om valg af finalister til elevrådskonkurrence

5.

 Beslutning om ordning med gratis buskort til små landskoler

6.

 Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen med høringssvar

7.

 Drøftelse af dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

8.

 Orientering om nøgletal for folkeskolerne

9.

 Orientering om projekt "Folkeskolen uden fravær"

10.

 Orientering om udmøntning af den nye dagtilbudslov

11.

 Orientering vedrørende implementering af Aula

12.

 Orientering om tilskud til indsats for børn og unge med handicap

13.

 Gensidig orientering

    Til top