Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 4/11

  Sep - Aug - Jul

29/9 2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

3/6 6/5 1/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 5/2 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 Pr. 31.10 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om godkendelse af ferieplan for kommunens skolevæsen 2022/2023 og 2023/2024

4.

 Beslutning om godkendelse af valgfaget "Skak og andre strategispil"

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket matematikindsats på Firhøjskolen

6.

 Orientering om status på økonomisk handleplan for Fagcenter Børn og Familie

7.

 Beslutning om samarbejde med taskforcen om et analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet

8.

 Drøftelse af Folkeskolestrategi 2020

9.

 Orientering om turbolæringsforløb

10.

 Orientering om Prognoseudvikling på dagtilbudsområdet

11.

 Orientering om introduktion til ungdomsuddannelser

12.

 Orientering - Morgenmadspatruljen

13.

 Gensidig orientering

14.

 Underskriftsark

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 pr. 30.09 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde

4.

 Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlem til Voksenspecialskolen CSU Kalundborg

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket indsats for elever i matematik på Høng Skole

6.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til kursus for skolebestyrelser tilpasset coronaretningslinjer

7.

 Drøftelse af Børn- og Familieudvalgets dialogmøder med forældrebestyrelser og skolebestyrelser 2020

8.

 Drøftelse af Børn- og Familieudvalgets workshops om fremtidig folkeskolestrategi

9.

 Orientering om ny arbejdstidsaftale for lærere

10.

 Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune

11.

 Gensidig orientering

12.

 Underskriftsark

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 pr. 31.08 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning af mødeplan for 2021

4.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til kursus for områdebestyrelser

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket indsats i matematik på Hvidebækskolen og Rørby skole

6.

 Beslutning om tilpasning af ressourcedagtilbud til børn med særlige behov

7.

 Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

8.

 Beslutning om at sende ferieplan for kommunens skolevæsen 2022/2023 og 2023/2024 i høring

9.

 Orientering om evalueringsdesign for puljer til flere pædagoger

10.

 Gensidig orientering

11.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 pr. 31.07. 2020 Børn- og Familieudvalget

3.

 Præsentation af fremtidig opbygning af Børn, Læring og Uddannelses økonomi

4.

 Beslutning om kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

5.

 Orientering om kommissorium og årshjul for ny folkeskolestrategi

6.

 Beslutning om plan for workshops vedr. ny folkeskolestrategi

7.

 Drøftelse af overgang fra barn/ung til voksen på handicapområdet

8.

 Orientering om indsats for mere tid til kerneopgaver i folkeskolen

9.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2020

10.

 Orientering om Headspace til Kalundborg

11.

 Gensidig orientering

12.

 Underskriftsark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om udmøntning af puljemidler til generelt løft af folkeskolen i 2020

4.

 Beslutning om proces for udvikling af folkeskolen

5.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til ordblindeindsats

6.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til skolebestyrelseskursus

7.

 Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

8.

 Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud med høringssvar

9.

 Beslutning vedrørende Dagtilbudsstrategi med høringsvar

10.

 Beslutning om godkendelse af tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar

11.

 Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

Lukket punkt

12.

 Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner

13.

 Orientering om evaluering af 2-lærerordning

14.

 Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2020

15.

 Orientering om status på Teach First

16.

 Orientering om ressourcetildeling til 0. klasse for skoler med under 10 elever i klassen

17.

 Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune

18.

 Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

19.

 Gensidig orientering

20.

 Underskriftsark

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30.04.2020 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

4.

 Beslutning om at sende ny Dagtilbudsstrategi i høring

5.

 Beslutning om fremtidig ordblindeindsats

Lukket punkt

6.

 Orientering om resultaterne i de nationale tests

7.

 Gensidig orientering

8.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om at sende styrelsesvedtægt for nye dagtilbudsområder i høring

4.

 Beslutning om at sende tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 i høring

5.

 Beslutning om bevilling af midler fra Udviklingspuljen til Uddannelses- og lærlingemesse 2020

6.

 Beslutning om anlægsregnskab for sammenlægning af Vesterbjerggård Børnehus og Børnehaven Hækkemosen

7.

 Beslutning om anlægsregnskab for Få det nu fikset-puljen

8.

 Drøftelse af foreløbigt udkast til ny Dagtilbudsstrategi

9.

 Orientering om puljemidler til flere pædagoger i daginstitutioner

10.

 Orientering om valg til skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2020

11.

 Orientering - Sundhedstjek af anbragte børn i skoleåret 2019-2020

12.

 Orientering om evaluering af tolærerordning

13.

 Gensidig orientering

14.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om revideret regnskab ved udskydelse af Turbo-læringsforløbet

4.

 Beslutning vedrørende temadag om forebyggelse af psykiske vanskeligheder

5.

 Drøftelse af udkast til ny Dagtilbudsstrategi

6.

 Drøftelse af Børn- og Familieudvalgets dialogmøder med Fælleselevrådet og de faglige organisationer

7.

 Orientering om sygeundervisning

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

3.

 Budgetopfølgning 2020 Børn- og Familieudvalget

4.

 Regnskab 2019 - Børn- og Familieudvalget

5.

 Orientering om Nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie

6.

 Beslutning om nye dagtilbudsområder med høringssvar

7.

 Beslutning om godkendelse af Børne- og Ungepolitikken med høringssvar

8.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar

9.

 Beslutning vedrørende sprogvurdering af 3-årige

10.

 Beslutning om flere vuggestuepladser i Børnehuset Spiren

11.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til en erhvervsklasse for elever på Høng Skole og Gørlev Skole

12.

 Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

13.

 Beslutning om fordeling af finanslovsmidler til flere pædagoger i daginstitutioner 2020

14.

 Drøftelse af modeller for indsatser vedrørende ordblindhed

15.

 Orientering om arbejdet med en ny dagtilbudsstrategi og ny skolestrategi

16.

 Gensidig orientering

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om status på 10. klasse

3.

 Orientering om Turbo-Læringsforløb i samarbejde med Ungdomsskolen

4.

 Budgetopfølgning december 2019 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning - Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget d. 04.03.2020

6.

 Beslutning vedrørende skoleindskrivning 2020/2021

7.

 Temadrøftelse om elevers faglige resultater i kommunens folkeskoler

8.

 Drøftelse af indhold for Børn- og Familieudvalgets dialogmøder

9.

 Orientering om årshjul for overgang fra børnehave til skole

10.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 31. december 2019

11.

 Gensidig orientering

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning november 2019 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om at sende forslag til nye dagtilbudsområder i høring

4.

 Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 i høring

5.

 Beslutning om kriterier for anvendelse af udviklingspuljerne

6.

 Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave

7.

 Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik

8.

 Orientering om økonomisk handleplan for Fagcenter Børn og Familie

9.

 Orientering om trafikfarlige skoleveje

10.

 Gensidig orientering

    Til top