Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3

  Februar

5/2

  Januar

15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

3.

 Budgetopfølgning 2020 Børn- og Familieudvalget

4.

 Regnskab 2019 - Børn- og Familieudvalget

5.

 Orientering om Nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie

6.

 Beslutning om nye dagtilbudsområder med høringssvar

7.

 Beslutning om godkendelse af Børne- og Ungepolitikken med høringssvar

8.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar

9.

 Beslutning vedrørende sprogvurdering af 3-årige

10.

 Beslutning om flere vuggestuepladser i Børnehuset Spiren

11.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til en erhvervsklasse for elever på Høng Skole og Gørlev Skole

12.

 Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

13.

 Beslutning om fordeling af finanslovsmidler til flere pædagoger i daginstitutioner 2020

14.

 Drøftelse af modeller for indsatser vedrørende ordblindhed

15.

 Orientering om arbejdet med en ny dagtilbudsstrategi og ny skolestrategi

16.

 Gensidig orientering

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om status på 10. klasse

3.

 Orientering om Turbo-Læringsforløb i samarbejde med Ungdomsskolen

4.

 Budgetopfølgning december 2019 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning - Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget d. 04.03.2020

6.

 Beslutning vedrørende skoleindskrivning 2020/2021

7.

 Temadrøftelse om elevers faglige resultater i kommunens folkeskoler

8.

 Drøftelse af indhold for Børn- og Familieudvalgets dialogmøder

9.

 Orientering om årshjul for overgang fra børnehave til skole

10.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 31. december 2019

11.

 Gensidig orientering

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning november 2019 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om at sende forslag til nye dagtilbudsområder i høring

4.

 Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 i høring

5.

 Beslutning om kriterier for anvendelse af udviklingspuljerne

6.

 Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave

7.

 Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik

8.

 Orientering om økonomisk handleplan for Fagcenter Børn og Familie

9.

 Orientering om trafikfarlige skoleveje

10.

 Gensidig orientering

    Til top