Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

29/9 2/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 pr. 31.08 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning af mødeplan for 2021

4.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til kursus for områdebestyrelser

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket indsats i matematik på Hvidebækskolen og Rørby skole

6.

 Beslutning om tilpasning af ressourcedagtilbud til børn med særlige behov

7.

 Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

8.

 Beslutning om at sende ferieplan for kommunens skolevæsen 2022/2023 og 2023/2024 i høring

9.

 Orientering om evalueringsdesign for puljer til flere pædagoger

10.

 Gensidig orientering

11.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 pr. 31.07. 2020 Børn- og Familieudvalget

3.

 Præsentation af fremtidig opbygning af Børn, Læring og Uddannelses økonomi

4.

 Beslutning om kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

5.

 Orientering om kommissorium og årshjul for ny folkeskolestrategi

6.

 Beslutning om plan for workshops vedr. ny folkeskolestrategi

7.

 Drøftelse af overgang fra barn/ung til voksen på handicapområdet

8.

 Orientering om indsats for mere tid til kerneopgaver i folkeskolen

9.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2020

10.

 Orientering om Headspace til Kalundborg

11.

 Gensidig orientering

12.

 Underskriftsark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2020 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om udmøntning af puljemidler til generelt løft af folkeskolen i 2020

4.

 Beslutning om proces for udvikling af folkeskolen

5.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til ordblindeindsats

6.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til skolebestyrelseskursus

7.

 Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

8.

 Beslutning om styrelsesvedtægt for dagtilbud med høringssvar

9.

 Beslutning vedrørende Dagtilbudsstrategi med høringsvar

10.

 Beslutning om godkendelse af tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 med høringssvar

11.

 Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo

Lukket punkt

12.

 Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner

13.

 Orientering om evaluering af 2-lærerordning

14.

 Orientering om nye skolebestyrelser og fællesbestyrelser 2020

15.

 Orientering om status på Teach First

16.

 Orientering om ressourcetildeling til 0. klasse for skoler med under 10 elever i klassen

17.

 Status på udmøntning af KUI-modellen i Kalundborg Kommune

18.

 Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

19.

 Gensidig orientering

20.

 Underskriftsark

    Til top