Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

2/6

  Maj

5/5

  April

7/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 30. april 2021

3.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket trivsel på Kirke Helsinge Skole

4.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til rekrutteringsindsatser for lærere og pædagoger

5.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til Hvidebækskolen

6.

 Arbejdet med at øge tilliden og forbedre samarbejdet med børn, unge og familier med handicap

7.

 Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 31. marts

4.

 Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2022

5.

 Beslutning om program for Børn- og Familieudvalgets besøgsdag den 2. juni 2021

6.

 Beslutning om dagtilbud og SFO 2021

7.

 Orientering om sagsbehandlingsfrister i Fagcenter Børn og Familie

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 28. februar 2021

3.

 Fremtidens aflastning - Kildebo

4.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket fundament for valg af ungdomsuddannelse

6.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til Skills butik i Høng

7.

 Beslutning om godkendelse af Folkeskolestrategi med høringssvar

8.

 Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2019/2020 med høringssvar

Lukket punkt

9.

 Orientering om resultaterne i de nationale test

10.

 Orientering om indsatser for fagligt løft og trivsel på skolerne

11.

 Forslag fra Socialdemokratiet og SF om mulighed for undersøgelser af forældretilfredsheden i folkeskolerne

12.

 Gensidig orientering

13.

 Underskriftsark

    Til top