Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

7/9

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget 31. juli

3.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til forløb for lærere i matematik

4.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til event i ordblindeugen uge 40

5.

 Drøftelse af emner på dialogmøde 5. oktober 2021 ml. Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet

6.

 Orientering om dagtilbudsområdets halvårsstatus

7.

 Orientering om udviklingspuljer på Børn- og Familieudvalgets område 2017-2021

8.

 Gensidig orientering

9.

 Underskriftsark

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af handleplaner for Bevæg dig for livet visionsaftalen 2021-2026

3.

 Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 31. maj

4.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til forløb for lærere i skriftlig dansk

5.

 Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til samarbejde med Danske Skoleelever om fælleselevrådet

6.

 Beslutning om udmøntning af puljemidler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever i folkeskolen

7.

 Drøftelse af turbolæringsforløb

8.

 Orientering om visualisering af ny daginstitution i Svebølle

9.

 Orientering om Børnesagsbarometret 2021

10.

 Gensidig orientering

11.

 Underskriftsark

    Til top