Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

5.

 Proces- og tidsplan for budget 2022-2025

6.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet november 2020

7.

 Beslutning om renovering af kommunale ældreboliger - Sejerø

8.

 DM i Skills 2022

9.

 Ansøgning om midlertidig likviditet til Nordvestsjællands Biavlerforening

10.

 Beslutning om anlægsbevilling til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem

11.

 Beslutning om anlægsbevilling til uafsluttede kommunale udstykninger

12.

 Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2021

13.

 Beslutning om anlægsbevilling til udskiftning af taget på Gørlev Skole

14.

 Beslutning om anlægsbevilling til LED-belysning i kommunale ejendomme

15.

 Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Kalundborg Svømmehals betonkonstruktion

16.

 Beslutning om anlægsbevilling til vejafvandning i 2021

17.

 Beslutning om kystbeskyttelse

18.

 Beslutning om vurdering af Boringsnære Beskyttelsesområde

19.

 Beslutning om udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

20.

 Beslutning om udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

Lukket punkt

21.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

22.

 Beslutning - Erhvervelse af jord til erhvervsudvikling

Lukket punkt

23.

 Beslutning - Salg af ejendom

Lukket punkt

24.

 Beslutning - Salg af ejendom

Lukket punkt

25.

 Orientering om erhvervsinitiativ

26.

 Underskriftsark

    Til top