Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

21/4 15/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Beslutning om takster og tilskud for daginstutitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

5.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

6.

 Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2020 for Kalundborg Havn

7.

 Etablering af enhedsbestyrelse i Kalundborg Forsyning

8.

 Odsherred Kommunes udtræden af Destination Sjælland

9.

 Delegation af beslutning om automatisk lokal nedlukning som følge af COVID-19-smitte

10.

 Bosætningsstrategi 2021

11.

 Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021

12.

 Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025

13.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021

14.

 Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

15.

 Årlig opfølgning på Integrationspolitik 2019-2021

16.

 Ansøgning om godkendelse af skema B - Boligselskabet Alliken, afd. 7020, Lundevej

17.

 Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

18.

 Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

19.

 Beslutning om anlægsbevilling og godkendelse af projekter under Få det fikset - dagtilbud og folkeskoler

20.

 Beslutning om udvælgelse af projekter til statslig cykelpulje 2021

21.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

22.

 Beslutning om godkendelse af Folkeskolestrategi med høringssvar

23.

 Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2019/2020 med høringssvar

24.

 Læger fast tilknyttet på plejecentrene

25.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

26.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

27.

 Forslag fra Enhedslisten - Analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler

Lukket punkt

28.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

29.

 Orientering om resultaterne i de nationale test

Lukket punkt

30.

 Beslutning om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger

Lukket punkt

31.

 Salg af jord

Lukket punkt

32.

 Erhvervelse af ejendom

Lukket punkt

33.

 Orientering om status for salg og anlægsøkonomien for byggemodning af Biotekbyen

34.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

Lukket punkt

2.

 Opsamling på planseminar

3.

 Underskriftsark

    Til top